Conselleria de Educació, Cultura, Universitats i Ocupació

El Consell aprova un conveni per al reconeixement de crèdits entre estudis de cicle superior d’FP, estudis de l’ISEACV i graus universitaris

12/03/2024
  • Es podrà reconéixer, amb almenys 30 crèdits, l’alumnat de grau superior que accedisca a la universitat i, per primera vegada, també estudiants de grau universitari que accedisquen a cicles superiors d’FP

El Ple del Consell ha aprovat un conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Educació, l’Institut Superior d’Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana (ISEACV) i les cinc universitats valencianes per a determinar la correspondència de crèdits entre estudis de cicle superior d’FP, estudis de l’ISEACV i graus universitaris.

A través d’este conveni, es permetrà a l’alumnat d’FP que continue la seua formació en les universitats amb el reconeixement, almenys, de 30 crèdits i, per primera vegada, este reconeixement de crèdits serà recíproc, la qual cosa permetrà que se’n puga beneficiar l’alumnat universitari que accedisca a cicles superiors d’FP.

El reconeixement d’estudis es farà tenint en compte l’adequació de les competències, coneixements i resultats d’aprenentatge entre les matèries conduents a l’obtenció de títols de grau i els mòduls o matèries del corresponent títol de tècnic/a superior.

Este conveni sorgix de la necessitat d’establir un marc de col·laboració entre la Generalitat i les diferents universitats públiques que establisca relacions directes entre els títols universitaris de grau i de grau en ensenyaments artístics superiors i els títols de tècnic/a superior de Formació Professional i d’Arts Plàstiques i Disseny.

Per tant, té com a objecte determinar les correspondències entre els títols de tècnic/a superior de Formació Professional i d’Arts Plàstiques i Disseny impartits en la Comunitat Valenciana i els títols universitaris de grau i de grau d’ensenyaments artístics superiors, impartits per les universitats públiques de la Comunitat Valenciana i per l’Institut Superior d’Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana (ISEACV), respectivament, així com el reconeixement de crèdits ECTS.