Presidència

El Consell atén prop de 2.400 iniciatives de control parlamentari de l’acció de govern durant el primer període de sessions de la XI legislatura

12/03/2024
  • El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha respost a 12 preguntes d’interés general formulades pels síndics parlamentaris
  • Les Corts han aprovat tres noves lleis i set decrets llei a iniciativa del Consell
     

El Consell ha atés un total de 2.392 iniciatives de control parlamentari de l’acció de govern durant el primer període de sessions de la XI legislatura, que comprén des del 13 de juliol al 31 de desembre de 2023, segons l’informe d’activitat parlamentària presentat en el Ple.

Pel que fa a la iniciativa legislativa del Consell, les Corts han aprovat tres noves lleis, les quals procedixen de la iniciativa legislativa del Consell: la Llei de modificació de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, per la qual es regula el tram autonòmic de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de la resta de tributs cedits, quant a l’Impost de Successions i Donacions; la Llei de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d’organització de la Generalitat; i la Llei de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2024.

Paral·lelament, el Consell ha tramitat durant estos mesos set nous decrets llei, que han sigut remesos a les Corts per a la seua aprovació: la gratuïtat temporal del transport públic per als menors de 31 anys i la reducció temporal del 50 % del preu dels abonaments de transport i títols multiviatge en transports pertanyent a la Generalitat i la reducció temporal de l’import de les taxes pròpies i preus públics de la Generalitat.

També ha elaborat els decrets llei de minimització de l’impacte sobre les famílies i empreses del pagament del cànon de sanejament d’aigua, la derogació de la Llei 7/2022, de 16 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals per a impulsar el turisme sostenible i el que regula la comunicació d’informació en la Generalitat per les empreses comercialitzadores de referència per a la gestió del bo social tèrmic i altres mesures relacionades de caràcter social.

L’últim decret llei d’este primer període és de desembre i prorroga les reduccions temporals de tarifes en els servicis públics de transport competència de la Generalitat en 2024 per un període de 6 mesos.

Compareixences

El 13 de juliol es va convocar la primera sessió plenària, en la qual va tindre lloc el debat d’investidura i elecció del president de la Generalitat, Carlos Mazón.

Pel que respecta a les compareixences en este període, fins al 31 de desembre, el president de la Generalitat ha comparegut en les sessions plenàries de control al Consell, en les quals ha donat resposta a 12 preguntes d’interés general formulades pels síndics dels grups parlamentaris.

Així mateix, Carlos Mazón va comparéixer en el ple monogràfic del 22 de novembre sobre les conseqüències per a la Comunitat Valenciana dels acords d’investidura i governabilitat d’Espanya.

La resta dels membres de l’executiu valencià han substanciat en seu plenària 29 compareixences, 6 interpel·lacions i 34 preguntes orals. D’altra banda, les comissions parlamentàries van acollir 15 compareixences.

A més, els responsables dels departaments del Govern Valencià van traslladar la contestació requerida per escrit a 942 preguntes i 894 sol·licituds de documentació.

Quant a les iniciatives incloses en el concepte de direcció política, les Corts han aprovat 25 resolucions que inclouen algun tipus de mandat per al Consell.