Hisenda, Economia i Administració Pública
Ocupació pública

El Consell impulsa un pla extraordinari de reducció de la temporalitat en l’ocupació pública amb la previsió d’oferir més de 2.000 places en dos anys

12/03/2024
  • L’objectiu és aconseguir que la temporalitat no supere el 8 % de les places de naturalesa estructural en cada un dels àmbits
  • Este pla situa en 1.179 places les places a oferir en l’OPO de 2024, 435 de les quals corresponen a la taxa de reposició i 744, a la taxa específica addicional que permet la Llei de pressupostos de l’Estat de 2023
  • Les vacants que s’oferisquen a través de la taxa extraordinària addicional es convocaran pel sistema d’oposició lliure
  • Es continuaran impulsant, dins de les ofertes ordinàries, processos de promoció interna pel sistema de concurs oposició

La Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública impulsarà un pla extraordinari de caràcter pluriennal per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública que inclou la previsió d’oferir més de 2.000 places en dos anys. L’objectiu d’este instrument de planificació per al període 2024-2025 és aconseguir que la temporalitat no supere el 8 % de les places de naturalesa estructural.

Per a dur-ho a terme, la planificació preveu 1.179 places en l’oferta pública d’ocupació (OPO) de 2024, de manera que, a més de cobrir de forma ordinària la taxa de reposició amb 435 places, s’oferisquen de manera extraordinària 744 places en aplicació de la taxa específica addicional a la qual faculta la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a 2023.

Per a fer-ho, el Consell aprovarà en les pròximes setmanes un decret llei per a dotar de totes les garanties esta convocatòria específica addicional destinada a reduir la taxa de temporalitat per davall el 8 % en 2025.

El pla elaborat per la Direcció General de Funció Pública també preveu fer ús d’esta taxa específica addicional habilitada per la Llei de pressupostos generals de 2023 en 2025, i ha calculat, en este sentit, que podrien oferir-se per esta via un total de 869 places.

D’altra banda, al marge dels processos d’estabilització d’ocupació temporal convocats d’acord amb la Llei de reducció de la temporalitat, les vacants de torn lliure que s’oferisquen dins d’este pla a través de la taxa extraordinària addicional es convocaran mitjançant oposició lliure, la qual cosa permetrà la incorporació de personal nou.

A més, es continuaran impulsant, dins de les ofertes ordinàries, processos de promoció interna pel sistema de concurs oposició.

La consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública, Ruth Merino, ha subratllat que la Generalitat, amb “una visió avançada a la resta de comunitats”, vol “afrontar la situació actual amb una resposta planificada immediata que té l’objectiu prioritari de reduir la temporalitat de les places estructurals per davall del 8 % en cada àmbit”, per a fer-ho s’han negociat totes les mesures amb les organitzacions sindicals.

Professionalització i relleu generacional

“La nostra missió és professionalitzar la funció pública valenciana reforçant la qualificació de plantilles estables amb les quals garantir la prestació de servicis públics de qualitat”, ha manifestat Ruth Merino, que s’ha referit també a la necessitat de fer front al relleu generacional d’una plantilla pública amb una edat mitjana del personal funcionari de carrera de 57 anys i, en conseqüència, a la previsió de jubilació en els pròxims sis exercicis de la quarta part.

Segons ha destacat, les mesures dutes a terme per l’anterior Govern “han resultat ineficaces i insuficients per a reduir la temporalitat”, ja que, segons dades actuals del registre de personal, al voltant del 50 % dels 20.105 llocs estructurals amb els quals compta la Generalitat està ocupat per personal funcionari interí.

Àrees estratègiques i sectors de primera necessitat

El pla inclou vacants de cossos qualificats en àrees estratègiques com ara la gestió dels fons i projectes finançats per la Unió Europea, i, en el seu conjunt, prioritza sectors de primera necessitat, essencials per als servicis públics. Inclou així personal de l’Administració de la Generalitat especialitzat en atenció sociosanitària, educació especial, cures auxiliars d’infermeria, acció social, administració de servicis socials, treball social o educació social, entre altres.

“Esta priorització permetrà facilitar el desenvolupament de polítiques públiques de qualitat en àmbits prioritaris, així com disposar d’una dotació de mitjans humans que reforce les capacitats per a afrontar els actuals desafiaments tecnològics, econòmics i socials”, ha assenyalat Ruth Merino.