Hisenda, Economia i Administració Pública

L’IVF posa en marxa una nova línia de préstecs participatius per a ‘startups’ dotada amb nou milions d’euros

14/03/2024
L’IVF posa en marxa una nova línia de préstecs participatius per a ‘startups’ dotada amb nou milions d’euros
  • Compta amb recursos del FEDER 2021-2027 i s’oferix juntament amb inversors privats, per la qual cosa el volum de recursos destinats a les empreses es multiplica

L’Institut Valencià de Finances (IVF) ha posat en marxa una nova línia de préstecs participatius juntament amb inversors privats dotada amb un pressupost de nou milions d’euros i que compta amb recursos del Programa operatiu FEDER 2021-2027.

Com ha destacat el director general de l’IVF, Enrique Montes, “este producte financer va dirigit a startups i empreses de nova creació amb un alt component innovador. En els últims mesos estem detectant una alta demanda de liquiditat per part d’este sector, la qual cosa ens ha portat a posar en marxa novament una línia de finançament específicament dirigida a empreses d’estes característiques”.

Enrique Montes ha explicat que l’IVF va comptar fins a 2023 amb una línia de préstecs participatius per a startups innovadores dotada amb recursos europeus provinents del Programa FEDER 2014-2020.

“Hem esgotat tot el pressupost concedit abans de finalitzar l’any i més d’un centenar d’empreses innovadores de la Comunitat Valenciana van obtindre finançament a través d’esta línia, la qual cosa confirma l’èxit d’este producte financer i ens ha portat a renovar-lo gràcies als fons del nou programa FEDER”, ha afegit Montes.

Els préstecs participatius són instruments de quasi capital que, a efectes mercantils, es consideren fons propis de l’empresa amb la qual cosa millora la solvència d’esta. Això contribuïx al seu torn a una millora de la qualitat creditícia, fet que permet que el beneficiari puga accedir amb més facilitat a altres fonts de finançament.

Esta línia de finançament IVF per a startups s’oferix juntament amb inversors privats de manera que a l’aportació de recursos públics realitzada per l’Institut Valencià de Finances cal sumar els recursos aportats pels inversors privats que participen en estes operacions. En concret, tal com estipula la convocatòria d’este producte financer per cada euro aportat per l’IVF les empreses reben com a mínim dos euros de finançament privat.

Característiques dels préstecs

La línia de préstecs participatius en coinversió amb inversors privats i finançament FEDER es dirigix a donar suport financer a projectes duts a terme per microempreses i petites empreses de nova creació amb seu a la Comunitat Valenciana, especialment aquelles amb un alt component innovador.

Els préstecs atorgats a través d’este instrument financer poden oscil·lar entre els 50.000 i els 300.000 euros per pime finançada, sempre condicionat a l’aportació feta per part del coinversor privat, en operacions fins a set anys i amb fins a tres de carència.

El tipus d’interés aplicat a estes operacions podrà oscil·lar entre un mínim del 3 % i un màxim de 9 %, en funció de l’euribor i de la rendibilitat financera registrada pel prestatari en l’últim exercici tancat.

Com ha explicat el director general de l’IVF, “les empreses de nova creació troben normalment dificultats per a aconseguir finançament precisament pel fet que no tenen bagatge suficient que acredite el seu projecte. Des de l’IVF intentem cobrir eixe error de mercat i, a més, actuar com a element tractor que permeta a les empreses accedir a diferents fonts de finançament”.

La convocatòria de la nova línia IVF de préstecs participatius juntament amb inversors privats s’ha publicat este dijous en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i pot ser sol·licitada a partir de demà divendres 15 de març. Per a fer-ho, les empreses interessades han de dirigir-se a qualsevol de les entitats que col·laboren amb l’IVF en la posada en marxa d’este producte la informació del qual poden trobar en la web de l’IVF.

 

Galeria d'imatges