Sanitat

El Consell aprova el decret llei que regula les categories professionals i retribucions del personal investigador

20/03/2024
  • Este marc normatiu resol les irregularitats en matèria de gestió de personal posades de manifest en els informes d’auditoria de les fundacions d’investigació
  • S’equiparen les categories professionals del personal investigador amb les categories del personal estatutari del sistema valencià de salut
  • El decret regula les condicions retributives d’este personal per a evitar inequitats en les condicions laborals
  • La implantació de la carrera professional per a este col·lectiu es realitzarà de manera progressiva durant els anys 2025 i 2026

 

El Ple del Consell ha aprovat el decret llei de mesures urgents en matèria de les categories professionals i les condicions retributives del personal investigador de les fundacions i instituts d’investigació biomèdica del sector públic instrumental de la Generalitat.

Mitjançant este decret llei es complix amb la Llei d’investigació biomèdica, ja que s’establix una equivalència entre les categories del personal investigador i les corresponents categories estatutàries del personal sanitari, i es protegix a través d’una norma amb rang de llei. A més, regula les condicions retributives i obri la porta a la negociació de la resta de condicions laborals.

Este decret llei establix un nou marc jurídic per al personal de les fundacions i instituts que gestionen la investigació dels centres sanitaris i hospitals del sistema públic sanitari, el qual s’integra en la xarxa de centres del sistema nacional de salut.

Així mateix, mitjançant esta norma, des de la Generalitat es pretén conservar el caràcter professional de la figura del personal investigador sanitari públic amb l’objectiu de garantir una investigació de qualitat en l’àmbit de la sanitat, així com posar-la al servici de la pràctica clínica per a millorar l’atenció sanitària en la xarxa pública sanitària.

D’altra banda, l’objectiu és protegir la figura d’este personal, reconeixent la labor que exercix i regular les seues condicions laborals per a previndre una major fugida a altres territoris.

Quant a la carrera i desenvolupament professional que correspon al personal de les fundacions d’investigació biomèdica del sector públic instrumental de la Generalitat, s’implantarà de manera progressiva i proporcional durant els anys 2025 i 2026.

Finalment, l’entrada en vigor d’este decret llei posiciona la Comunitat Valenciana com una de les primeres a establir un règim jurídic aplicable al personal investigador que derivarà de la negociació col·lectiva i garantirà la seua dignitat professional.