Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

El Consell promou la col·laboració entre l’Institut Superior d’Ensenyaments Artístics i la Universitat Politècnica de València per a desenvolupar activitats conjuntes

20/03/2024
  • La finalitat és impulsar i coordinar activitats docents i investigadores sobre la música, la dansa, l’art dramàtic, la ceràmica i el disseny

El Ple del Consell ha aprovat un conveni per a establir un marc general de col·laboració entre l’Institut Superior d’Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana (ISEACV) i la Universitat Politècnica de València (UPV).

Esta col·laboració té com a finalitat impulsar i coordinar la posada en marxa d’activitats docents i investigadores d’interés comú sobre la música, la dansa, l’art dramàtic, la ceràmica i el disseny.

Així mateix, l’ISEACV i la Universitat Politècnica de València establixen en este conveni marc les vies per a facilitar la transferència del coneixement artístic al servici de la cultura i el desenvolupament econòmic, dins i fora de la Comunitat Valenciana.

Per a l’execució d’este acord general de col·laboració, l’ISEACV i la UPV subscriuran convenis específics en els quals es concretaran l’objecte de la col·laboració i el pla de treball, així com les persones participants. Així mateix, podran crear comissions mixtes de seguiment de les actuacions que desenvolupen conjuntament.