Presidència

El Consell aprova un conveni amb la Societat Espanyola d’Avaluació per a analitzar els compromisos adquirits amb l’Open Government Partnership

20/03/2024
  • Esta organització avaluarà els compromisos inclosos en el II Pla d'acció en matèria de govern obert

El Consell ha aprovat la subscripció d’un conveni entre la Presidència de la Generalitat i la Societat Espanyola d’Avaluació (SEE) per a l’estudi i valoració del compliment dels compromisos adquirits en matèria de govern obert amb l’Open Government Partnership (OGP).

L’OGP és un organisme internacional que reunix governs, ciutadania i organitzacions de la societat civil, el món acadèmic i el sector privat per a promoure una governança transparent, responsable, inclusiva i participativa.

La Generalitat, com a membre de l’OGP, està elaborant el II Pla d’acció. Segons les condicions d’esta entitat, ha de ser monitorat i analitzat per una institució d’investigació o supervisió independent i per a eixa comesa s’ha proposat la Societat Espanyola d’Avaluació.

Actuacions del conveni

El Consell, a través de la Direcció General de Transparència i Participació, facilitarà a la SEE tota la informació necessària per a dur a terme totes les tasques objecte d’este conveni.

La Societat Espanyola d’Avaluació, per la seua part, es compromet a fer un diagnòstic sobre el procés de cocreació del II Pla, a avaluar la implementació dels compromisos inclosos en este, així com a fer un informe final del Pla, una vegada este arribe a la seua fi.

Este conveni tindrà una duració d’un any a partir de la seua firma i no té repercussió financera per a les parts.