Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport
IVC convocatòria oberta

Cultura publica les bases per a cobrir la Direcció General de l’Institut Valencià de Cultura

25/03/2024
  • El termini de presentació de sol·licituds s’inicia el dimarts 26 de març, i serà de deu dies hàbils, segons el DOGV

La Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport ha publicat la resolució amb les bases del procediment per a la selecció de la persona titular de la Direcció General de l’Institut Valencià de Cultura (IVC).

Este procés obert s’inicia després de l’acord de cessament d’Abel Guarinos com a director general de l’IVC adoptat pel Consell de Direcció de l’Institut Valencià de Cultura, el passat 16 de febrer, després del qual es va sol·licitar a la Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública l’autorització per a la convocatòria pública d’este lloc, que ara es concreta.

Segons recull este dilluns el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), les persones candidates han d’estar en possessió d’una titulació universitària de grau o equivalent i acreditar experiència en llocs de responsabilitat en l’àmbit cultural, entre altres requisits.

La selecció es basarà en criteris de solvència acadèmica, professional, tècnica, científica o artística, en l’experiència en l’acompliment de llocs de responsabilitat en la gestió pública o privada, així com en la capacitat de lideratge per a planificar, implementar i revisar estratègies, polítiques i programes que facen possible els objectius marcats per l’IVC, la capacitat de comunicació i negociació o el coneixement d’idiomes, entre altres criteris.

Els interessats podran presentar les seues sol·licituds a partir del dimarts, 26 de març, i durant un termini de deu dies hàbils, en la seu electrònica de l’IVC, acompanyades obligatòriament del document d’identitat, passaport o targeta de residència que corresponga, la titulació acadèmica exigida i curriculum vitae, així com documentació acreditativa d’este.

D’igual manera, han d’adjuntar un projecte per a la Direcció General en el qual es definisquen les línies estratègiques bàsiques que desenvoluparan al capdavant de l’IVC, incloent-hi eixos prioritaris d’actuació i de gestió interna; necessitats en matèria de personal; o el disseny d’una proposta de posicionament institucional en l’àmbit autonòmic, nacional i internacional.

El projecte, recollit en un màxim de vint pàgines en tipografia arial 12, també ha de plantejar iniciatives de coordinació interadministrativa i de col·laboració publicoprivada, criteris per a l’optimització dels recursos de l’entitat, així com totes les qüestions que es consideren oportunes en relació amb el lloc que s’ha d’exercir.

Els criteris específics de selecció, participació, procediment de valoració i elecció de candidats i altres aspectes detallats de la convocatòria es poden consultar en el DOGV.

L’IVC és una entitat de dret públic, adscrita a la Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport, que té com a finalitat el desenvolupament i l’execució de la política cultural de la Generalitat quant al coneixement, tutela, foment, recuperació, conservació, restauració, estudi, investigació, promoció i difusió de les arts escèniques, musicals, i plàstiques en totes les seues varietats i els museus en particular.

Així mateix, assumix també les polítiques culturals relacionades amb el patrimoni sonor, audiovisual i de la cinematografia, així com de la documentació específica que hagen anat generant estes arts al llarg dels segles i, en general, de tots els béns culturals integrants del patrimoni cultural, amb especial dedicació a la recuperació conservació, restauració, catalogació i difusió del patrimoni artístic en estes matèries.