Hisenda, Economia i Administració Pública

El Consell aprova l’Oferta d’Ocupació Pública de 2024 amb 1.179 places, de les quals 961 es cobriran per oposició lliure

26/03/2024
  • L’objectiu prioritari és reduir la temporalitat de les places estructurals per davall del 8 %, i, per a fer-ho, a més de cobrir de manera ordinària la taxa de reposició amb 435 places, s’oferiran de manera extraordinària 744 places
  • Es reserva en tots els processos selectius un contingent superior al 10 % de les vacants perquè siguen cobertes per persones amb discapacitat o diversitat funcional

 

El Consell ha aprovat l’Oferta d’Ocupació Pública (OPO) de 2024, que preveu un total de 1.179 places, de les quals 961 seran per al torn lliure i es cobriran per oposició sense fase de concurs de mèrits. Les restants 218 places es destinaran a promoció interna i seran cobertes a través de concurs oposició, procediment pel qual es valora l’experiència prèvia en l’Administració.

L’objectiu prioritari d’esta OPO és reduir la temporalitat de les places estructurals per davall del 8 % en cada àmbit i, per a fer-ho, a més de cobrir-se de manera ordinària la taxa de reposició amb 435 places, s’oferiran de manera extraordinària 744 places en aplicació de la taxa específica addicional a la qual faculta la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a 2023.

A tal fi, a més del decret de l’OPO de 2024, el Consell ha aprovat també un decret llei de modificació de la Llei de funció pública valenciana que permetrà que la totalitat de les places oferides per la via de la taxa específica addicional puguen ser proveïdes pel sistema d’oposició.

Es reserva, així mateix, un contingent superior al 10 % de les vacants perquè siguen cobertes per persones amb discapacitat o diversitat funcional, percentatge que s’aplicarà tant per a les places que es computen per la taxa de reposició d’efectius com per a les derivades de la taxa específica addicional.

D’altra banda, l’oferta d’ocupació aprovada complix a més amb el que s’establix en la Llei de la funció pública valenciana quant a la reserva de places per a la promoció interna en la taxa de reposició d’efectius ordinària.

Convocatòries per a 23 cossos i escales

En el seu conjunt, l’OPO 2024 preveu convocatòries per a 23 cossos, escales i agrupacions professionals de l’Administració de la Generalitat. El major nombre de places oferides és el de les corresponents al cos d’especialistes d’Atenció Sociosanitària, Educació Especial i Cossos Auxiliars d’Infermeria, amb 300 places (252 de torn lliure i 48 de promoció interna).

També són nombroses les del cos superior d’Administració, amb 100 places (84 de torn lliure i 16 de promoció interna); el cos de Gestió, amb altres 100 places (84 de torn lliure i 16 de promoció interna), així com el cos Administratiu, també amb 100 places (45 per torn lliure i 55 per promoció interna).

S’inclou a més un nombre significatiu de places del cos superior facultatiu d’Acció Social, Administració de Servicis Socials i Sociosanitaris, amb 90 places (76 de torn lliure i 14 de promoció interna) i el cos superior d’Administració de Fons Europeus, amb 64 places (54 de torn lliure i 10 de promoció interna).

Els processos selectius derivats d’esta oferta han de ser convocats per la Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública dins dels tres mesos següents a l’aprovació del decret.

Mesures extraordinàries

Els canvis normatius introduïts a través del decret llei de mesures extraordinàries per a reduir la temporalitat es funden en què els processos selectius realitzats fins hui s’han demostrat insuficients per a situar la mateixa per davall del 8 %.

Això és així perquè el personal que supera el procés selectiu pel torn de promoció interna, quan accedix al grup superior, és declarat en situació d’excedència voluntària automàtica en el cos o escala de procedència, la qual cosa genera vacants que han de ser cobertes amb nou personal temporal.

Per això, es considera imprescindible que els processos derivats de la taxa específica extraordinària es convoquen pel torn lliure i pel sistema d’oposició, de manera que no resulte en este cas d’aplicació el percentatge no inferior al 40 % reservat per a promoció interna en aplicació de la Llei de funció pública.

 

Vídeos relacionats