Hisenda, Economia i Administració Pública
Ple del Consell

Ruth Merino destaca que el Consell complix amb el seu compromís de recuperar l’assignatura de Música en tercer de l’ESO i reforçarà les Matemàtiques i la Llengua Estrangera

26/03/2024
Ruth Merino destaca que el Consell complix amb el seu compromís de recuperar l’assignatura de Música en tercer de l’ESO i reforçarà les ...
  • L’executiu valencià acorda la tramitació d’urgència de la modificació del currículum de l’ESO, amb la qual s’acomplixen les sentències judicials contra la regulació de l’anterior govern
  • El nou decret introduirà les qualificacions numèriques i facilitarà que tot l’alumnat de primer, segon, tercer i quart d’ESO reba quatre hores setmanals de Matemàtiques durant el curs 2024-2025
  • El Consell aprova l’Oferta d’Ocupació Pública de 2024 amb 1.179 places, de les quals 961 es cobriran per oposició lliure

 

La consellera d’Hisenda i portaveu del Consell, Ruth Merino, ha destacat que la recuperació de l’assignatura de Música en tercer d’ESO permetrà acomplir el compromís electoral de recuperar l’assignatura de Música com a matèria obligatòria en el tercer curs i reforçarà les Matemàtiques i la Llengua Estrangera en l’etapa d’ensenyament obligatori.

Així ho ha explicat la portaveu de l’executiu valencià en la roda de premsa posterior al Ple, que ha aprovat la tramitació d’urgència del decret que modifica el currículum de l’ESO a fi que la normativa estiga aprovada i es done a conéixer a la comunitat educativa amb la suficient antelació abans de l’inici del curs 2024-2025.

El Consell acomplix amb estos canvis en el currículum les sentències judicials del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana contra la regulació del Govern del Botànic que establia els projectes interdisciplinaris de primer a tercer d’ESO com a matèria obligatòria.

El decret en tramitació consolida l’hora addicional de Matemàtiques i Llengua Estrangera que ja va introduir la Conselleria d’Educació per a este curs escolar. Facilitarà així que tot l’alumnat de primer, segon, tercer i quart d’ESO reba quatre hores setmanals de Matemàtiques durant el curs 2024-2025.

A més, introduïx les qualificacions numèriques en esta etapa educativa, així com un canvi de les hores lectives, atesa la petició de mares i pares i professorat, de manera que es passa a 30 hores setmanals en primer i segon d’ESO (actualment en són 30 i 32, respectivament) i a 32 hores en tercer i quart d’ESO (actualment en són 33 en els dos nivells).

D’altra banda, s’ha recuperat la Música com a matèria obligatòria en tercer d’ESO, amb dos hores setmanals, de manera que esta assignatura torna a estar present de primer a tercer de manera obligatòria. Ruth Merino ha destacat que el Consell complix amb això amb un compromís electoral que permet respondre adequadament a la tradició musical de la Comunitat Valenciana.

“En esta terra tenim 47.000 músics; recollim el 50 % de les bandes de música de tot el territori nacional i hi ha 547 societats musicals”, per la qual cosa “és innegable que la música es troba present en les vides de tots els valencians”, ha assenyalat la consellera.

OPO de 2024

D’altra banda, el Consell ha aprovat l’Oferta d’Ocupació Pública (OPO) de 2024, que preveu un total de 1.179 places, de les quals 961 seran per al torn lliure i es cobriran per oposició sense fase de concurs de mèrits. Les restants 218 places es destinaran a promoció interna i seran cobertes a través de concurs oposició, procediment pel qual es valora l’experiència prèvia en l’Administració.

Com ha explicat la també consellera d’Administració Pública, l’objectiu prioritari d’esta OPO és reduir la temporalitat de les places estructurals per davall del 8 % en cada àmbit i, per a això, a més de cobrir-se de manera ordinària la taxa de reposició amb 435 places, s’oferiran de manera extraordinària 744 places en aplicació de la taxa específica addicional a la qual faculta la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a 2023.

A tal fi, a més del decret de l’OPO de 2024, el Consell ha aprovat, a més, un decret llei de modificació de la Llei de funció pública valenciana que permetrà que la totalitat de les places oferides per la via de la taxa específica addicional puguen ser proveïdes pel sistema d’oposició.

Es reserva, així mateix, un contingent superior al 10 % de les vacants perquè siguen cobertes per persones amb discapacitat o diversitat funcional, percentatge que s’aplicarà tant per a les places que es computen per la taxa de reposició d’efectius com per a les derivades de la taxa específica addicional.

D’altra banda, l’oferta d’ocupació aprovada complix, a més, amb el que s’establix en la Llei de la funció pública valenciana quant a la reserva de places per a la promoció interna en la taxa de reposició d’efectius ordinària.

Convocatòries per a 23 cossos i escales

En el seu conjunt, l’OPO 2024 preveu convocatòries per a 23 cossos, escales i agrupacions professionals de l’Administració de la Generalitat. El major nombre de places oferides és el de les corresponents al cos d’especialistes d’Atenció Sociosanitària, Educació Especial i Cures Auxiliars d’Infermeria, amb 300 places (252 de torn lliure i 48 de promoció interna).

També són nombroses les del cos superior d’Administració, amb 100 places (84 de torn lliure i 16 de promoció interna); el cos de Gestió, amb altres 100 places (84 de torn lliure i 16 de promoció interna), així com el cos Administratiu, també amb 100 places (45 per torn lliure i 55 per promoció interna).

S’inclou a més un nombre significatiu de places del cos superior facultatiu d’Acció Social, Administració de Servicis Socials i Sociosanitaris, amb 90 places (76 de torn lliure i 14 de promoció interna) i el cos superior d’Administració de Fons Europeus, amb 64 places (54 de torn lliure i 10 de promoció interna).

Els processos selectius derivats d’esta oferta han de ser convocats per la Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública dins dels tres mesos següents a l’aprovació del decret.

 

Galeria d'imatges

Vídeos relacionats

Talls de veu relacionats

Portaveu del Consell, Ruth Merino

Portaveu del Consell, Ruth Merino