Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

El Consell acorda la tramitació d’urgència de la modificació del currículum de l’ESO

26/03/2024
  • La motivació de la urgència ve determinada per la necessitat que el decret estiga aprovat i publicat i siga de general coneixement abans de l’inici del curs 2024-2025, en el qual serà aplicable

El Ple del Consell ha aprovat un decret pel qual es declaren d’urgència les modificacions del Decret 107/2022, de 5 d’agost, del Consell i l’Orde 19/2023 de 29 de juny de la Conselleria d’Educació.

Este decret modifica l’ordenació i el currículum d’Educació Secundària Obligatòria (ESO), així com alguns aspectes tècnics quant a l’organització i el funcionament del Batxillerat a la Comunitat Valenciana.

En concret, les modificacions consistixen en el fet que tot l’alumnat de primer, segon, tercer i quart de l’ESO reba quatre hores setmanals de Matemàtiques durant el curs 2024-2025, i també en la recuperació de les qualificacions numèriques en Secundària i la recuperació de l’assignatura de Música en tercer d’ESO.

A més, també es referixen al canvi de les hores lectives, atesa la petició de pares i mares i professorat, de manera que es passa a 30 hores setmanals en primer i segon de l’ESO (actualment en són 30 i 32, respectivament) i a 32 hores en tercer i quart de l’ESO (actualment en són 33 en els dos nivells).

La motivació de la urgència ve determinada per la necessitat que este decret estiga aprovat i publicat i siga de general coneixement per a la comunitat educativa abans de l’inici del curs 2024-2025, en el qual serà aplicable. Per tant, és necessari reduir els terminis de tramitació i informe perquè la normativa entre en vigor amb l’antelació suficient.