Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

El Consell i el Ministeri de Treball col·laboren per a la gestió del registre d’empreses acreditades en el sector de la construcció

26/03/2024
  • Amb este conveni es pretén articular la col·laboració entre les dos administracions per a l’adequat funcionament del registre

El Consell ha aprovat la firma d’un conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació i el Ministeri de Treball i Economia Social pel qual s’establix el funcionament i gestió per mitjans electrònics del registre d’empreses acreditades en el sector de la construcció.

Amb este acord es pretén articular la col·laboració entre les dos administracions per a aconseguir l’adequat funcionament d’este registre dirigit a les empreses de construcció que opten a la contractació pública.

La vigència d’este conveni s’estendrà per un període de quatre anys prorrogable per un altre període de la mateixa duració.