Sanitat

L’Hospital de Sagunt aposta per la seguretat en l’administració de medicaments a pacients mitjançant bombes d’infusió intel·ligents

27/03/2024
L’Hospital de Sagunt aposta per la seguretat en l’administració de medicaments a pacients mitjançant bombes d’infusió intel·ligents
  • Les bombes d’infusió intel·ligents estan destinades per al maneig de farmacoteràpia del pacient oncològic en totes les seues fases
  • Oferixen una programació avançada sobre la velocitat d’infusió en funció de l’esquema de tractament que cal seguir per a cada pacient
  • Com a novetat, l’Hospital de Sagunt incorpora a les bombes autoprogramables l’autodocumentació a temps real

 

El Departament de Salut de Sagunt fa un pas més en la protecció de l’administració intravenosa de fàrmacs als pacients oncològics mitjançant bombes d’infusió intel·ligents, augmentant la seguretat en la programació del flux gràcies a l’última tecnologia que presenten estes bombes.

A través d’una línia estratègica del servici de Farmàcia del departament sobre la seguretat de pacients oncohematològics, s’ha incorporat a l’hospital de dia de l’Hospital de Sagunt l’ús de tecnologies de la informació i la comunicació per al maneig de la farmacoteràpia del pacient oncològic en totes les seues fases: prescripció, transcripció, validació, preparació, dispensació i administració, la qual cosa permet implementar estratègies que augmenten el control i minimitzen els riscos associats.

Les bombes d’infusió intel·ligents oferixen una programació avançada rigorosa sobre la velocitat d’infusió, i així milloren l’eficàcia i seguretat del tractament.

Cal destacar que, a diferència d’altres bombes d’infusió intel·ligents d’autoprogramació, l’Hospital de Sagunt incorpora addicionalment en les seues bombes l’autodocumentació a temps real, permetent que tots els actors del procés oncohematològics obtinguen una visió integral de les cures i esdeveniments que ocorren al pacient i a la cadena farmacoterapèutica, i els proporciona d’esta manera una validació i administració dels tractaments amb els estàndards de qualitat i seguretat requerits en l’àrea.

Es tracta d’un programa pilot i pioner a la Comunitat Valenciana, que suposa un important avanç i destaca per la traçabilitat i la seguretat assistencial en els pacients oncològics del Departament de Salut de Sagunt.

En concret, s’han actualitzat 30 bombes d’infusió intel·ligents, programades amb l’esquema prescrit i preparat per a cada pacient, indicant directament l’orde i les condicions d’administració de cada un dels medicaments inclosos. D’esta manera, s’evita programar manualment els paràmetres de la bomba, la qual cosa permet augmentar la seguretat del pacient i del professional sanitari que l’atén.

Així mateix, la connexió de la bomba amb les assistents digitals personals (PDA), que porta cada infermera d’este servici, permet la identificació inequívoca del pacient, del tractament prescrit i elaborat per a ell, i instruccions detallades per a l’administració.

Això ha suposat un canvi en la dinàmica de treball, una adaptació a les noves tecnologies, una revisió de l’activitat feta fins ara i una posada a punt per part del personal d’infermeria que cuida, gestiona i administra els tractaments prescrits als pacients oncohematològics del departament a l’hospital de dia.

 

Galeria d'imatges