Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Educació convoca les ajudes per al projecte d’innovació educativa ‘Biblioinnova’t’

27/03/2024
  • Esta nova convocatòria posa l’èmfasi en la renovació de la funcionalitat i adequació de les biblioteques escolars per a convertir-les en espais atractius que contribuïsquen a fomentar el gust per la lectura
  • Per a estes ajudes es destinen 2.000.000 euros, la qual cosa suposa un increment de l’11,11 % respecte de l’anterior convocatòria

 

La Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació ha publicat la convocatòria de les ajudes del projecte d’innovació de biblioteques escolars ‘Biblioinnova’t’, que té com a finalitat concedir assignacions econòmiques als centres educatius públics de titularitat de la Generalitat que les sol·liciten, i d’esta manera donar suport a la dinamització de les biblioteques escolars i el foment de la lectura.

Per a estes ajudes es destinen 2.000.000 d’euros, la qual cosa suposa un increment de l’11,11 % respecte a l’anterior convocatòria. Així mateix, el tràmit de sol·licitud ja està disponible en l’Oficina Virtual (OVICE) i el termini finalitza el pròxim 2 d’abril inclusivament.

Esta nova convocatòria posa l’èmfasi en la renovació de la funcionalitat i adequació de les biblioteques escolars per a convertir-les en espais atractius que impulsen el seu ús i contribuïsquen a fomentar el gust per la lectura.

La inversió de la dotació va destinada a l’adquisició de recursos materials per a l’adequació dels espais, l’execució de pràctiques i activitats que fomenten la lectura i la dinamització cultural del centre i l’adquisició de fons bibliogràfics.

Com a novetat, cada centre educatiu disposarà de més autonomia i flexibilitat per a decidir com invertir esta dotació econòmica, amb l’avantatge de poder adequar-se a les seues característiques, situació i necessitats actuals.

També s’han simplificat els tràmits de sol·licitud i la justificació de les assignacions econòmiques, reduint la càrrega administrativa i centrant-se en l’impuls de les accions que es recomanen desenvolupar per a aconseguir unes biblioteques escolars dinàmiques i actives.

La convocatòria i tota la informació per a poder fer la sol·licitud, així com guies pràctiques, informatives i de preguntes freqüents, es poden trobar en la web del projecte Biblioinnova’t.