Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Música

Educació destina 11,3 milions d’euros per a finançar escoles que impartixen ensenyament no formal de música

30/03/2024
  • Les ajudes es dirigixen a escoles dependents tant d’entitats locals com privades sense ànim de lucre
  • La finalitat és contribuir al sosteniment d’esta activitat a les escoles de música, les escoles de música i dansa i les escoles de música i arts escèniques
  • El termini per a presentar les sol·licituds de manera telemàtica conclou el 2 d’abril

La Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, a través de la Direcció General de Centres Docents, ha convocat ajudes per un import d’11,3 milions d’euros destinades a escoles que impartixen ensenyament no formal de música a la Comunitat Valenciana.

La finalitat d’esta convocatòria és col·laborar amb el sosteniment d’esta activitat escolar i afavorir-la a través de la subvenció dels gastos derivats de l’activitat docent, així com els de funcionament ordinari en escoles dependents d’entitats locals o d’entitats privades sense ànim de lucre.

Així, poden sol·licitar estes subvencions escoles de música —impartixen exclusivament ensenyament de música—, escoles de música i dansa —impartixen exclusivament ensenyament de música i dansa— i escoles de música i arts escèniques —impartixen, a més d’ensenyament de música, ensenyament de dansa, teatre i/o circ.

Les entitats interessades que complisquen els requisits establits en les bases reguladores d’esta convocatòria poden presentar les respectives sol·licituds de manera telemàtica fins al pròxim 2 d’abril de 2024 a través de l’enllaç següent.