Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

El Consell aprova el decret pel qual es modifica la denominació de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria del Disseny de la UPV

02/04/2024
  • A partir d’ara passarà a denominar-se Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Aeroespacial i Disseny Industrial

El Ple del Consell ha aprovat el decret pel qual es modifica la denominació de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria del Disseny, de manera que, a partir de la seua entrada en vigor, passa a dir-se Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Aeroespacial i Disseny Industrial de la Universitat Politècnica de València (UPV).

La UPV ha volgut modificar el nom d’esta escola tècnica amb la finalitat de matisar davant la societat que els aprenentatges que es duen a terme mitjançant el programa formatiu de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria del Disseny responen a un clar perfil industrial, a causa de la proliferació en els últims anys de titulacions que inclouen en la seua denominació el terme ‘disseny’.

L’objectiu del canvi en la denominació és obtindre una major diferenciació i especificació respecte a altres titulacions que s’impartixen tant en la UPV com en altres universitats.

Així mateix, s’hi atorga una major presència i importància a les titulacions de la branca aeronàutica i aeroespacial, que s’han consolidat com a referència en eixa parcel·la de coneixement tant en l’àmbit nacional com internacional.