Agricultura, Ramaderia i Pesca
Agricultura

Agricultura obri el termini d’informació pública del projecte de concentració parcel·lària de la zona d’Oliva-Pego i de l’estudi d’impacte ambiental

28/03/2024
  • S’ha remés una carta informativa a tots els propietaris afectats
  • S’ha establit un horari d’atenció al públic tant a Pego, com a Oliva, per a resoldre dubtes i recollir possibles al·legacions

 

La Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca ha obert el termini per al tràmit d’informació pública del projecte de concentració parcel·lària de la zona d’Oliva-Pego juntament amb l’estudi d’impacte ambiental.

Esta acció, que es pot consultar en el DOGV, forma part del procediment seguit per a tancar el conflicte de la concentració parcel·lària al Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva.

Mitjançant el projecte de concentració parcel·lària es passaran de 2.978 parcel·les d’aportació a l’atribució de 1.096 finques de reemplaçament, que ocuparan 785,86 hectàrees i suposarà una reordenació parcel·lària integral del perímetre afectat. Les parcel·les de titularitat pública es reemplaçaran per noves finques en la zona d’especial protecció, que permetrà una major protecció i gestió del parc natural.

El projecte de concentració parcel·lària, pla d’obres i millores territorials, l’estudi d’impacte ambiental, estudi d’integració paisatgística i l’estudi d’afecció al patrimoni cultural valencià del projecte de concentració parcel·lària s’han depositat per a la seua consulta en els locals habilitats a este efecte de l’ajuntament d’Oliva i de Pego. També es troba disponible per a la seua consulta en el Portal Agrari de la Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Durant un termini de 30 dies hàbils es poden presentar al·legacions al projecte de concentració parcel·lària, així com al·legacions o observacions a l’estudi d’impacte ambiental del projecte de concentració parcel·lària i resta de documents que acompanyen l’estudi, dirigides a la direcció general de Producció Agrícola i Ramadera.

La fase següent a l’enquesta del projecte de concentració parcel·lària és la tramitació ambiental corresponent, per a l’elaboració i aprovació de l’Acord de concentració parcel·lària, última fase del procediment de concentració, prèvia a l’entrega i presa de possessió de les noves finques de reemplaçament.