Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

El Consell col·labora amb la UNED per a la realització de pràctiques de l’alumnat del màster universitari de professorat

02/04/2024
  • L’acord té com a beneficiari l’alumnat del màster universitari en professor o professora d’ESO, Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes

El Ple del Consell ha aprovat un conveni de cooperació educativa entre la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació i la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED) per a la realització de pràctiques acadèmiques externes curriculars de l’alumnat del màster universitari de professorat en els centres dependents de la Conselleria.

L’acord beneficia estudiants que cursen el màster universitari en Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes en este centre universitari.

L’objectiu d’estes pràctiques és que el professorat estiga en possessió de la formació pedagògica i didàctica que s’establisca per a cada ensenyament, a més de les titulacions acadèmiques corresponents.

El Reial decret 592/2014, d’11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes de l’alumnat universitari, establix la necessitat de la subscripció d’este tipus de convenis amb les entitats col·laboradores.