Justícia i Interior
Prevenció incendis

Justícia convoca prop de 500.000 euros en ajudes per a activitats de voluntariat ambiental de conservació del patrimoni forestal i prevenció d’incendis

04/04/2024
  • Les subvencions estan destinades a organitzacions i entitats de voluntariat de defensa i conservació de la naturalesa i educació ambiental, i també per a ajuntaments
  • El termini de presentació de les sol·licituds per a l’exercici 2024 és de 20 dies naturals a partir d’este divendres

 

La Conselleria de Justícia i Interior ha convocat ajudes per valor de 494.468,20 euros destinades a activitats de voluntariat ambiental que afavorixen la conservació del patrimoni forestal i la prevenció dels incendis forestals.

El DOGV ha publicat esta convocatòria de la qual podran ser beneficiàries de les subvencions les organitzacions i entitats de voluntariat, segons la definició que d’estes fa la Llei 4/2001, de 19 juny, de la Generalitat, del voluntariat, entre els fins de les quals hi ha la defensa i conservació de la naturalesa i l’educació ambiental, així com ajuntaments de la Comunitat Valenciana.

A més, totes estes entitats o organitzacions hauran de disposar de l’estructura necessària per a garantir el compliment dels objectius.

El termini de presentació de les sol·licituds per a l’exercici 2024 serà de 20 dies naturals a comptar d’este divendres, que és l’endemà de la publicació de l’extracte de la resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Les sol·licituds es podran presentar telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat, utilitzant els corresponents models normalitzats que hi ha disponibles.

Activitats subvencionables

Seran subvencionables les activitats de voluntariat ambiental en matèria de prevenció d’incendis forestals, campanyes de sensibilització, d’educació i conscienciació als visitants en espais naturals i forestals, mitjançant accions dirigides al control i informació de visitants, al control del compliment de les diferents normatives aplicables, a la vigilància dissuasiva, i a l’aplicació de programes d’educació ambiental amb especial incidència en el coneixement del medi forestal.

Les activitats subvencionables podran desenvolupar-se fins al 31 d’octubre de 2024. En el cas d’activitats realitzades amb anterioritat a la present convocatòria, per a ser subvencionables s’hauran d’haver fet d’acord amb el que s’establix en les bases i constar el coneixement i autorització per part de la Conselleria de Justícia i Interior.