Sanitat

La Fe rep el reconeixement de la Fundació Internacional d’Osteoporosi pel programa d’atenció i prevenció de fractures osteoporòtiques

07/04/2024
La Fe rep el reconeixement de la Fundació Internacional d’Osteoporosi pel programa d’atenció i prevenció de fractures osteoporòtiques
  • Es tracta del primer hospital de la Comunitat Valenciana que ha sigut acreditat amb la Gold Star, la qualificació màxima
  • Només altres 13 centres compten amb este reconeixement a Espanya

L’Hospital Universitari i Politècnic La Fe ha rebut el reconeixement més alt de la Fundació Internacional d’Osteoporosi pel programa d’atenció a les persones que han patit una fractura per fragilitat, a conseqüència de l’osteoporosi.

“Amb esta certificació, La Fe es convertix en el primer hospital de la Comunitat Valenciana acreditat amb la Gold Star, la màxima qualificació”, ha destacat el gerent de l’Hospital La Fe, José Luis Poveda. Només altres 13 centres compten amb este reconeixement a Espanya.

La Fundació Internacional d’Osteoporosi, la major organització internacional no governamental dedicada a la prevenció, el diagnòstic i el tractament de l’osteoporosi, ha premiat la Unitat Coordinadora de Fractures de La Fe per l’atenció integral a la prevenció secundària de fractures, és a dir, les que succeïxen després d’una primera fractura osteoporòtica, com ha explicat el cap del servici de Reumatologia de La Fe, José Andrés Román.

En concret, s’ha valorat la manera en què la unitat avalua el risc de fractura, el sistema de confirmació diagnòstica, les mesures consegüents de prevenció secundària i el control evolutiu.

Un lustre i 4.000 pacients

La unitat es va crear en 2019 i, des de l’origen, té un caràcter multidisciplinari. Treballen en esta, de manera coordinada, personal mèdic, de cirurgia, infermeria i fisioteràpia en tres nivells assistencials: reumatologia, urgències i atenció primària.

“En estos cinc anys, han sigut ateses més de 4.000 persones, amb un predomini femení, al voltant del 80 %, i majoritàriament amb una edat superior a 50 anys”, tal com ha detallat l’especialista en Reumatologia de La Fe, José Eloy Oller, expert en metabolisme ossimineral i que porta la consulta monogràfica homònima.

La fractura per fragilitat o osteoporòtica pot implicar dolor, discapacitat funcional amb pèrdua d’autonomia personal, disminució de la qualitat de vida i augment de la mortalitat a curt i mitjà termini. A més, suposa el factor principal de risc per a l’aparició de fractures noves; el risc és del 25 % a 10 anys, i és substancialment superior en els dos anys inicials.

Per a evitar l’aparició de fractures noves, des de la unitat es pauten mesures farmacològiques i no farmacològiques, i les dos són complementàries i imprescindibles. En el segon grup es contemplen, per exemple, una dieta equilibrada amb aportació adequada de calci i vitamina D, exercicis de força i propiocepció o evitar el consum de tòxics com ara tabac i alcohol.

Altres intervencions consistixen a ajustar la medicació del pacient, intentant minimitzar el consum de fàrmacs que puguen induir somnolència o alteració de la consciència, consells per a reduir el risc de caigudes en la llar (per exemple, retirar catifes o superar desnivells per a evitar entropessons) o controls per a detectar possibles alteracions de la visió.

Prevalença de l’osteoporosi

L’osteoporosi és la malaltia metabòlica òssia més freqüent i constituïx una de les causes principals de malaltia i incapacitat en la població major.

Esta malaltia s’associa amb l’aparició de fractures, tant vertebrals com no vertebrals, entre les quals destaquen la fractura de maluc, extremitat proximal de l’húmer, radi distal i branques pelvianes. A la Comunitat Valenciana, s’estima que l’osteoporosi afecta al voltant de 360.000 persones i tendix a l’alça per l’envelliment poblacional progressiu.

Galeria d'imatges