Hisenda, Economia i Administració Pública

La Conselleria d’Hisenda aprova el seu Pla estratègic de subvencions 2024-2026, dotat amb 10 milions d’euros enguany

13/04/2024
La Conselleria d’Hisenda aprova el seu Pla estratègic de subvencions 2024-2026, dotat amb 10 milions d’euros enguany
  • Funció Pública, amb un 45,1 % del total, és el centre directiu amb més recursos econòmics destinats a subvencions
  • El pla inclou 25 línies de subvenció i establix sis objectius prioritaris basats en el foment de la formació, l’accés a la funció pública valenciana i l’aposta per un model econòmic centrat en la responsabilitat social de les empreses

La Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública ha aprovat el seu Pla estratègic de subvencions per al període 2024-2026, que compta per a este exercici 2024 amb sis objectius prioritaris que es concreten en un total de 25 línies de subvenció dotades amb 10.052.700 euros.

Este pla estratègic es definix com un instrument de gestió, planificació i control de les polítiques públiques de contingut subvencionable desenvolupades pel departament d’Hisenda, així com una ferramenta al servici de la ciutadania per a donar a conéixer la seua política de subvencions.

Els sis objectius estratègics se centren principalment en el foment de la formació, investigació i difusió en les àrees de coneixement de la Conselleria; impuls de la formació de l’empleat públic, així com de l’accés a la funció pública valenciana; foment del canvi cap a un model econòmic basat en l’ètica i responsabilitat social de les empreses.

També es perseguix el suport a l’emprenedoria d’activitats econòmiques, de la transformació i modernització de les existents, així com la millora de la qualitat del servici públic mitjançant el reforç de la investigació en economia pública, la simplificació de processos, l’augment de l’eficàcia, el control del frau, l’optimització de recursos o la gestió intel·ligent els mateixos.

Pel que fa a les línies de subvenció, la Direcció General de Funció Pública és el centre directiu amb més recursos econòmics destinats a activitat subvencional durant 2024, i li corresponen 4.529.100 euros, la qual cosa representa un 45,1 % del total.

Este import es distribuïx en tres línies de subvenció: beques de preparació d’oposicions, dotada amb 2,9 milions d’euros; formació en l’ocupació en les administracions públiques de les entitats locals, proveïda d’1,5 milions; i la subscripció d’un conveni amb la Universitat de València sobre investigació en competències generals del lloc de treball de funcionaris de la Generalitat, dotada amb 50.000 euros.

La Direcció General d’Economia és el següent centre directiu amb més dotació pressupostària, 3.550.000 euros, la qual cosa representa un 35,3 % de l’import total i és el centre directiu amb més nombre de línies de subvenció, amb un total de deu línies d’ajudes.

Entre estes línies de subvenció, destaquen la línia de suport a la Fundació per al Desenvolupament i la Innovació, transformació modernitzadora del capital humà, que compta amb 2 milions d’euros; la col·laboració a través del conveni amb l’Associació Espanyola de Fabricants de Taulells i Paviments Ceràmics (ASCER), dotada amb un milió d’euros; o els Premis a les bones pràctiques en la gestió de la responsabilitat social en les empreses i altres entitats, que compta amb 40.000 euros.

De la mateixa manera, s’inclou la línia d’ajudes ‘Iniciatives comunitàries i programes europeus’, dirigida a fer pràctiques laborals de jóvens europeus desocupats d’entre 18 i 30 anys amb una qualificació professional, així com beques de pràctiques per al suport, informació i anàlisi de programes i projectes europeus i de comunicació dels programes FEDER, FSE+.

A més, continuen en marxa altres línies de subvenció com el suport de grups d’investigació en economia pública dels centres d’investigació de la Comunitat Valenciana; el foment a la formació, investigació i transferència de coneixement entre les universitats valencianes i l’Administració pública; i la subscripció d’un conveni amb l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques (IVIE).

També s’inclouen subvencions per a la realització d’activitats de divulgació tecnològica i promoció del teixit productiu TIC, així com la col·laboració amb la Universitat de València per a la creació de la Càtedra de Tributació Autonòmica.

Actualització anual

El Pla estratègic de subvencions produirà efectes amb caràcter retroactiu des de l’1 de gener de 2024 al 31 de desembre de 2026. L’actualització del III Pla s’efectuarà abans del 30 d’abril dels exercicis de 2025 i 2026.

Per a fer-ho, anualment cada centre directiu farà el seguiment de les subvencions convocades o que s’han de convocar en el seu àmbit d’actuació, tenint en compte el que es preveu en les lleis anuals de pressupostos de la Generalitat.

Finalment, en l’execució dels objectius del III Pla estratègic de subvencions, es tindrà en compte, quan això siga possible, la perspectiva de gènere i igualtat d’oportunitats. En este sentit, les bases reguladores i les resolucions de les diferents convocatòries establiran, quan siga procedent, criteris de valoració quant a la consecució de la igualtat entre hòmens i dones.

 

Galeria d'imatges