Conselleria de Cultura, Educació, Universitats i Ocupació

Les escoles oficials d’idiomes optimitzaran recursos amb la reorganització de grups i potenciaran l’ensenyament semipresencial i en línia

14/04/2024
  • En este curs es van oferir 94.089 places entre grups d’ensenyament formal i complementaris, però la matrícula només va arribar al 61 %
  • Les adaptacions es realitzaran tenint en compte la condició del professorat, respectant el professorat funcionari de carrera i estabilitzat i no se suprimiran places ni es desplaça docents

Les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat Valenciana (EOI) optimitzaran recursos amb la reorganització de grups i potenciaran l’ensenyament semipresencial i en línia per al curs que ve.

 

La reorganització d’alguns grups s’ha considerat necessària després d’avaluar les dades d’oferta i matrícula i que la inspecció educativa haja analitzat la situació de les EOI durant este curs. Així, en alguns centres s’han detectat grups amb una presència mínima d’alumnat, amb classes que no arribaven als 5 estudiants, circumstància que en alguns casos es repetia en diversos torns d’un mateix idioma o nivell, per la qual cosa s’ha proposat agrupar eixos grups el curs que ve.

 

En este curs es van oferir un total de 94.089 places entre grups d’ensenyament formal i complementaris. No obstant això, la matrícula total va ser de 56.922 alumnes, la qual cosa representa el 61 % d’ocupació sobre oferta. A més, en estudis posteriors s’ha observat que la mitjana d’abandó suposa el 32 % de l’alumnat matriculat.


Una vegada analitzades les dades, s’han proposat una sèrie d’ajustos, seguint criteris de matrícula del curs actual, i és el resultat d’un procés exhaustiu d’avaluació i anàlisi de la demanda. Estes adaptacions es realitzaran tenint en compte la condició del professorat, respectant el professorat funcionari de carrera i estabilitzat per procediment extraordinari, i no se suprimiran places ni es desplaça docents.


Així, des d’Educació s’ha considerat necessari poder reorganitzar l’ensenyament d’idiomes optimitzant els recursos disponibles. És el cas dels estudis de basc, que es mantenen, però pel baix nombre d’alumnes que hi ha matriculats passa a ser en línia, la qual cosa garantix que l’alumnat matriculat puga continuar cursant els estudis d’este idioma, i això no ocorre a les EOI del País Basc, on no figura l’oferta de valencià.


Les escoles d’idiomes de la Comunitat Valenciana presenten una de les ofertes més completes d’Espanya, amb cursos i exàmens d’anglés, francés, italià, alemany, valencià, portugués, rus, espanyol, xinés, àrab, grec, japonés i basc.


La reestructuració de les escoles oficials d’idiomes era una necessitat vista en els últims anys per a adaptar este ensenyament als nous temps. Les noves EOI, amb ensenyament presencial, semipresencial -una de les novetats del curs que ve- i a distància -el que suposa un increment de grups en set centres en el curs 24/25- permetran arribar a un segment de la població més ampli i de manera més còmoda.