Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Anunci en el DOGV

Innovació preveu 170 milions en ajudes a la I+D+i fins a 2026 en el Pla estratègic de subvencions d’Ivace+i Innovació

15/04/2024
  • Este full de ruta, que es va començar a tramitar amb l’antiga Agència Valenciana de la Innovació (AVI), preveu finançament per a 153 accions i projectes d’innovació
  • El document s’integrarà en el Pla estratègic de subvencions (PES) de la Conselleria, dins del pla de reordenació programat en l’àrea d’Innovació

La Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme ha iniciat el tràmit d’informació pública del Pla estratègic de subvencions (PES) de l’antiga Agència Valenciana de la Innovació (AVI), actualment Ivace+i Innovació. Este projecte preveu la concessió de prop de 170 milions d’euros en ajudes per a impulsar un total de 153 accions d’I+D+i entre 2024 i 2026.

El nou pla, que està cofinançat al 60 % pel programa del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder) Comunitat Valenciana per al període 2021-2027, possibilitarà l’obertura imminent d’una nova convocatòria d’ajudes en concurrència competitiva per al desenvolupament i enfortiment del Sistema Valencià d’Innovació.

En qualsevol cas, el document que ha publicat el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) és de caràcter provisional a conseqüència de la reordenació de funcions que comporta la constitució i la posada en marxa d’Ivace+i. En este sentit, l’objectiu és integrar este pla en el de la mateixa Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme.

S’eliminen les línies nominatives

Com a novetat, el full de ruta de la Conselleria des d’este mateix any, i durant els dos següents, consagra l’eliminació de les línies de concessió directa per a concentrar els recursos públics en les de concurrència competitiva. A través d’este sistema, les entitats rivalitzen en igualtat de condicions per a obtindre ajudes en funció de la qualitat dels seus projectes.

A més, s’inclou una nova línia de subvenció amb la finalitat de donar suport a aquelles iniciatives d’innovació en matèria de processos o organitzatives, que es basen en l’assimilació de les tecnologies avançades i permeten la seua difusió entre la resta d’agents de l’ecosistema d’innovació. En este primer exercici es preveuen 600.000 euros per a esta actuació, que ascendiran als tres milions d’euros en 2025 i 2026.

La nova planificació econòmica consolida el suport als dos programes amb més demanda i impacte en el teixit productiu, que financen tant els projectes estratègics en col·laboració com la I+D+i en empreses.

De fet, prop del 65 % de tots els fons programats es destinaran a esta mena d’accions, que incentiven el desenvolupament de solucions innovadores a reptes de gran importància i rellevància econòmica, social i mediambiental mitjançant la col·laboració d’empreses, universitats, centres d’investigació i instituts tecnològics de la Comunitat Valenciana.

Les huit línies de subvenció que arreplega este document (quatre menys en nom de la simplificació i l’optimització de recursos) estan dotades amb prop de 55 milions d’euros en el seu primer exercici i s’alineen amb els eixos estratègics de la Conselleria per a esta legislatura.

En concret, contribuiran al foment de la innovació i l’avanç de la societat mitjançant la interconnexió dels àmbits científic, tecnològic i empresarial; l’impuls de la transferència de coneixement; el suport de la I+D+i empresarial, o la potenciació de les tecnologies disruptives en el teixit productiu, entre altres accions.

Sota la direcció de la consellera Nuria Montes; el secretari autonòmic d’Innovació, Jerónimo Mora, i el director general d’Innovació, Juan José Cortés, l’entitat compta en 2024 amb un pressupost de 63 milions d’euros per a l’execució de les seues competències en el si d’Ivace+i.

Amb esta assignació econòmica, s’espera impulsar el desenvolupament de 30 projectes estratègics en col·laboració i 40 iniciatives d’innovació en empreses, a més de possibilitar l’execució i la posada en marxa de huit demostradors i proves pilot en universitats i instituts tecnològics i d’investigació.

La consolidació de la xarxa d’agents d’innovació i de les unitats de transferència en centres d’excel·lència investigadora són uns altres dels objectius prioritaris per als pròxims anys, igual que l’impuls de la compra pública innovadora (CPI), incentivant no només la participació d’empreses en estes licitacions, sinó promovent també l’activació d’esta classe de contractes entre administracions.