Hisenda, Economia i Administració Pública

El Consell aprova un conveni amb l’INE dirigit a la cooperació estadística i l’intercanvi d’informació

16/04/2024
  • Esta col·laboració permetrà intercanviar experiències i documents relatius a qüestions metodològiques de les estadístiques

​​​​​​​El Consell ha aprovat un conveni de col·laboració entre l’Institut Valencià d’Estadística (IVE) i l’Institut Nacional d’Estadística (INE) destinat a la cooperació estadística i l’intercanvi d’informació entre els dos organismes.

A través d’este conveni, l’Institut Valencià d’Estadística i l’Institut Nacional d’Estadística es comprometen a intercanviar de manera ràpida i efectiva experiències i documents relatius a qüestions metodològiques que tenen encomanades en els seus plans d’estadística.

Així mateix, es comprometen al fet que la col·laboració o la intervenció en una operació estadística concreta conste en els respectius plans d’estadística.

A més, tant l’IVE com l’INE estudiaran la subscripció de convenis per a la realització d’estadístiques estructurals que tinguen assignades pels respectius plans estadístics.

Igualment, davant de necessitats concretes d’informació previstes en el Pla valencià d’estadística, s’estudiarà la viabilitat de considerar-les en les estadístiques conjunturals de l’Institut Nacional d’Estadística.

De la mateixa manera, l’INE i l’IVE reflectiran documentalment les necessitats d’informació per a atendre els compromisos i les obligacions establides en el Pla estadístic nacional o en el Pla valencià d’estadística, no només pel que fa a l’elaboració de les operacions estadístiques, sinó en altres activitats relacionades amb la infraestructura i els servicis desenvolupats per les dos institucions.

Els dos organismes es responsabilitzaran que la informació intercanviada, si està protegida pel secret estadístic, s’utilitze de manera que la protecció de dades individuals quede totalment garantida.

La Generalitat i l’INE van subscriure en 2020 un conveni sobre cooperació estadística i intercanvi d’informació que s’ha estat desenvolupant de manera satisfactòria i la vigència del qual ha finalitzat. Per això s’ha estimat oportú continuar amb esta cooperació.