Sanitat

El Consell aprova el decret que regula l’estructura i organització del Servici d’Emergències Sanitàries per a implantar els CICU d’Alacant i Castelló

16/04/2024
  • La finalitat és modificar l’estructura del SESCV per a prestar un servici més eficient i adaptat a les necessitats actuals dels servicis d’emergències
  • Sanitat destinarà dos milions d’euros per a la posada en marxa dels CICU d’Alacant i Castelló
  • S’incrementarà el personal del CICU en 41 places, la qual cosa permetrà passar de les 109 actuals a 150

El Consell ha aprovat el decret que regula l’estructura i organització del Servici d’Emergències Sanitàries de la Comunitat Valenciana (SESCV) i les seues unitats funcionals, que permetrà la posada en marxa dels centres d’informació i coordinació d’urgències (CICU) d’Alacant i Castelló.

L’objectiu és modificar l’actual estructura del SESCV per a flexibilitzar la distribució dels mitjans i l’àmbit d’actuació de les seues unitats funcionals, els CICU, amb la finalitat de prestar un servici més eficient i adaptat a les necessitats actuals dels servicis d’emergències.

Per això, el decret arreplega que el CICU podrà disposar, per a millorar-ne el funcionament, d’unitats operatives funcionals distribuïdes a la Comunitat Valenciana, que cobrisquen tot el territori, i que almenys hi haja una unitat com a mínim a València, Castelló i Alacant. En tot cas, tots els CICU dependran íntegrament del Servici d’Emergències Sanitàries.

La Conselleria de Sanitat invertirà dos milions d’euros per a dotar els CICU d’Alacant i Castelló de tots els recursos materials i humans necessaris per a posar-ho en funcionament. D’esta manera, s’incrementaran en 41 les places de professionals del CICU, que passaran de les 109 actuals a un total de 150 places.

En concret, hi haurà 14 places noves de personal mèdic coordinador, huit d’infermeria i 19 de locutors o locutores. Per tant, la plantilla global quedarà integrada per 42 llocs de personal mèdic coordinador, 43 professionals d’infermeria, 55 locutors o locutores i deu documentalistes.

Un únic centre directiu

El decret establix que el Servici d’Emergències Sanitàries es gestionarà íntegrament a través d’un únic centre directiu i mitjançant un únic centre de gasto.

A més, d’este servici dependran tots els recursos assistencials, tant humans com materials, destinats a l’atenció de les urgències i emergències, siguen propis o concertats. De la mateixa manera, dependran del SESCV tots els recursos no assistencials responsables de l’administració del funcionament dels centres i servicis que depenen d’este servici.

D’altra banda, el decret regula l’àmbit d’actuació dels servicis d’emergències sanitàries, que està establit en el territori de la Comunitat Valenciana; si bé, de manera excepcional, podran actuar en àmbit nacional i internacional en aquells casos en els quals se’n requerisca l’actuació.

Així mateix, el decret arreplega la regulació dels llocs directius i la dotació de recursos d’emergències. En este sentit, establix que la planificació, la classe i la distribució dels recursos i els mitjans de transport sanitari es realitzarà pel centre directiu competent en urgències i emergències sanitàries.