Sanitat

El Consell autoritza el pagament de més de 122,6 milions d’euros pel subministrament de materials i servicis prestats als departaments de salut

16/04/2024
  • Es tracta de dos expedients d’enriquiment injust per imports de 112,2 milions d’euros i 10,4 milions d’euros
  • L’objectiu és atendre el gasto generat per la prestació d’estos servicis als centres sanitaris
  • Seran beneficiàries les empreses que s’han fet càrrec de proveir els departaments de salut de materials i de prestar-los servicis

El Consell ha autoritzat el pagament de més de 122,6 milions d’euros per a atendre el gasto derivat del subministrament de materials i per la prestació de determinats servicis als departaments de salut durant els exercicis 2021, 2022 i 2023.

En concret, s’han aprovat dos expedients d’enriquiment injust per imports de 112,2 milions d’euros i 10,4 milions d’euros.

La finalitat és atendre el compliment de les obligacions econòmiques de la Generalitat, en haver rebut de manera satisfactòria el material i els servicis contractats per a millorar l’atenció sanitària en centres assistencials de la Comunitat Valenciana.

Així mateix, mitjançant estos expedients, la Generalitat atén pagaments pendents a empreses subministradores que s’han fet càrrec de proveir els departaments de salut d’estos materials o de prestar-los servicis.