Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

El Consell aprova dos convenis de col·laboració amb la Universitat Jaume I per a la realització de pràctiques externes

16/04/2024
  • L’objectiu d’estes pràctiques és que l’alumnat estiga en possessió de la formació pedagògica i didàctica que s’establisca per a cada ensenyament

El Ple del Consell ha aprovat dos convenis de col·laboració entre la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació i la Universitat Jaume I (UJI) per a la realització de pràctiques acadèmiques externes curriculars de l’alumnat que cursa estudis en esta universitat.

El primer dels convenis té com a objectiu que l’alumnat de l’UJI puga fer les pràctiques acadèmiques externes dels estudis oficials i propis d’esta universitat.

El segon dels acords de col·laboració va dirigit a estudiants dels graus de Mestre o Mestra en Educació Infantil i de Mestre o Mestra d’Educació Primària.

L’objectiu d’estes pràctiques és que l’alumnat estiga en possessió de la formació pedagògica i didàctica que s’establisca per a cada ensenyament, a més de les titulacions acadèmiques corresponents.

El Reial decret 592/2014, d’11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes de l’alumnat universitari, establix la necessitat de la subscripció d’esta mena de convenis amb les entitats col·laboradores.