Agricultura, Ramaderia i Pesca

El Consell amplia la moratòria per a formar veterinaris habilitats davant els més de 8.000 festejos taurins populars anuals

16/04/2024
  • Agricultura considera necessària l’ampliació, d’un a tres anys, el període que exigix la presència de veterinaris habilitats que emeten un certificat que empare la tornada de l’animal a l’explotació d’origen
  • El gran nombre de festejos taurins a la Comunitat fa que siga necessària l’ampliació del termini per a seleccionar, formar i precisar de manera correcta i eficaç la labor dels veterinaris habilitats

El Ple del Consell ha aprovat l’ampliació de la moratòria, d’un a tres anys, per a l’emissió de certificats sanitaris de trasllat en els festejos taurins tradicionals de la Comunitat Valenciana, en el qual es ressenye expressament que empara la tornada a l’explotació d’origen de bovins que participen en festejos taurins tradicionals sense sacrifici.

Tenint en compte que se celebren anualment més de 8.000 festejos taurins a la Comunitat Valenciana i que el període transitori establit per a disposar de personal veterinari habilitat per a expedir els certificats sanitaris de trasllat finalitza el pròxim 18 d’abril, la Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca ha dut al Ple del Consell la pròrroga del període d’un a tres anys.

Esta modificació afecta la disposició transitòria primera del Decret 58/2023, del Consell d’ordenació del sector ramader, pel qual es regulen els procediments de registre, identificació i moviment dels animals de les explotacions ramaderes de la Comunitat Valenciana i establix que els procediments de registre, identificació i seguiment i control dels moviments d’animals són instruments imprescindibles per a la sanitat i benestar animal, així com per a la seguretat alimentària.

Concretament, la disposició primera establix que “de manera excepcional” i mentres no es dispose de personal veterinari habilitat en els festejos taurins tradicionals sense sacrifici, l’emissió dels certificats sanitaris de trasllat en els quals es ressenye expressament que s’empara la tornada dels animals a l’explotació d’origen, puguen ser fets pel servici veterinari oficial, durant el període d’un any.

La Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca entén que tot això requerix un procés de preparació i fases prèvies que excedixen el termini fixat i que sense la seua ampliació es fa difícil dur a terme, amb normalitat, els festejos taurins a la Comunitat Valenciana, sense infringir la normativa i crear incertesa en el seu desenvolupament.

Per això, la previsió de disposar de personal veterinari habilitat en els festejos taurins tradicionals per a l’emissió dels certificats sanitaris de trasllat requerix la modificació prèvia del Decret 31/2015, de 6 de març, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de festejos taurins tradicionals a la Comunitat Valenciana (bous al carrer).

Així, es busca introduir la figura del veterinari amb les degudes garanties de funcionalitat adequada, que impliquen la definició amb més precisió del seu paper en cada un dels festejos, la disponibilitat, la manera de dur a terme la selecció, la necessitat d’una formació adequada i la concreció de la forma de contractació.

Anualment, més de 820.000 persones acudixen als bous al carrer. El cost d’organització ronda els 37 milions d’euros i aconseguix un impacte econòmic de 300 milions d’euros anuals, la qual cosa es traduïx en el fet que per cada euro invertit en l’organització de bous al carrer es generen 8,10 euros de riquesa econòmica.