Justícia i Interior
Incendis forestals

Justícia posa a la disposició dels ajuntaments huit milions per a l’execució de les actuacions incloses en els plans locals de prevenció d’incendis forestals

16/04/2024
Justícia posa a la disposició dels ajuntaments huit milions per a l’execució de les actuacions incloses en els plans locals de prevenció ...
  • Destinats als municipis amb plans locals de prevenció d’incendis, que han de presentar en els pròxims 15 dies l’acceptació de l’ajuda
  • Seran subvencionables actuacions com les àrees tallafoc, el manteniment de zones de discontinuïtat, els punts d’aigua per a extinció d’incendis i les actuacions de gestió forestal sostenible

La Conselleria de Justícia i Interior concedix 7.977.889 euros als ajuntaments per a l’execució d’actuacions incloses en la planificació de prevenció d’incendis forestals i els instruments tècnics de gestió forestal.

El DOGV ha publicat estes subvencions corresponents al Fons Estratègic Municipal de Prevenció d’Incendis i Gestió Forestal, destinades als municipis que disposen de plans locals de prevenció d’incendis forestals aprovats, que sumen un total 486, la qual cosa suposa el 94 % dels municipis de la Comunitat Valenciana.

A través d’esta resolució es concedixen les ajudes amb caràcter provisional; ara, cada un dels ajuntaments haurà de presentar, dins del termini de 15 dies naturals següents a la publicació d’esta resolució, una sol·licitud d’acceptació de l’ajuda. Seran gastos subvencionables els generats entre l’1 de gener i el 15 d’octubre de 2024.

La consellera de Justícia i Interior, Elisa Núñez ha apel·lat a la “corresponsabilitat dels ajuntaments en la prevenció dels incendis forestals, ja que tenen un paper clau en la gestió i protecció de les àrees forestals dins del seu municipi”.

Per això, ha destacat “la importància de col·laborar amb les administracions locals mitjançant estes ajudes econòmiques, perquè puguen realitzar les actuacions previstes en cada un dels plans locals de prevenció d’incendis i així reduir el risc d’incendis”.

Actuacions subvencionables

Seran subvencionables les actuacions planificades i aprovades en el Pla local de prevenció d’incendis forestals o en els instruments tècnics de gestió forestal de l’ajuntament beneficiari.

Unes de les actuacions seran les àrees tallafoc: l’obertura de noves àrees tallafoc o zones de discontinuïtat lineal, fins i tot tractaments de la vegetació al costat de vials com a bandes de seguretat o faixes auxiliars; l’obertura de noves àrees tallafoc o zones de discontinuïtat perimetral en zones d’interfície urbana-forestal i en llocs d’alta afluència de persones o d’ús públic; l’obertura o creació d’àrees o punts estratègics de gestió (PEG), o el manteniment i la conservació d’àrees tallafoc o zones de discontinuïtat lineal o perimetral en zones d’interfície urbana-forestal i en llocs d’alta afluència de persones o d’ús públic, així com àrees o punts estratègics de gestió (PEG).

També se subvenciona el manteniment de zones de discontinuïtat mitjançant el conreu de superfícies agrícoles abandonades, fins i tot operacions de desbrossament previ, sempre que es troben a menys de 100 metres de sòl forestal i no supose un canvi de l’ús forestal ni un canvi de cultiu segons la normativa ambiental; el control de la vegetació en infraestructures de prevenció d’incendis amb ramaderia extensiva durant almenys 60 dies naturals, i el manteniment, la reparació i la millora de pistes forestals, incloent-hi treballs sobre cunetes.

Altres actuacions subvencionables són la creació, l’adaptació i la millora de punts d’aigua per a l’extinció d’incendis forestals: adaptació i millora de punts d’aigua, construcció de nous depòsits d’aigua o instal·lació d’hidrants. Així mateix, es preveuen actuacions de gestió forestal sostenible, com ara tales de millora (clars, aclarides i reservacions) i desbrossaments selectius amb eliminació de restes.

Més informació en el DOGV

Galeria d'imatges