Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Curs 2024-2025

Educació garantix per al curs 24/25 una oferta suficient de places en les EOI i l’ensenyament dels mateixos idiomes que s’impartixen actualment

17/04/2024
  • El conseller d’Educació es compromet a assumir el 100 % de la demanda d’espanyol per a estrangers amb una oferta suficient
  • S’han reorganitzat els grups tenint en compte les dades d’oferta i matrícula real d’este curs

La Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació  ha reorganitzat els grups de les escoles oficials d’Idiomes de la Comunitat Valenciana per al curs 2024-2025 tenint en compte les dades d’oferta i matrícula real d’este curs, de manera que es garantix una oferta de places suficient i es mantindrà l’ensenyament dels mateixos idiomes que s’impartixen actualment.

El conseller d’Educació, Universitats i Ocupació, José Antonio Rovira, ha destacat que les EOI “no suprimiran l’ensenyament de cap idioma”. En este sentit, ha incidit en el fet que “idiomes com el basc es continuarà impartint, però cal ser realistes i observar la matrícula real que té este idioma. Hi ha grups que no arriben ni als 5 alumnes i en el curs actual el 75 % de les places oferides s’han quedat sense cobrir. A pesar de les dades, l’ensenyament es manté, i passa  a ser en línia per a fusionar grups i optimitzar els recursos”.

“Respecte a l’ensenyament d’espanyol per a estrangers -ha assenyalat Rovira-, som conscients que la nostra comunitat rep l’arribada de molts estrangers i la realitat és que l’oferta continuarà sent àmplia i suficient per a atendre la demanda”. Encara que en menor grau que en altres idiomes, l’oferta d’espanyol per a estrangers també ha quedat este curs amb places sense cobrir, amb vacants que freguen el 10 %.

“Educació es compromet a assumir el 100 % de la demanda d’espanyol per a estrangers amb una oferta suficient, ja que a més l’aprenentatge d’espanyol per a estrangers es pot cursar també en els centres de formació de persones adultes. Hi ha una reorganització, no retallades” ha afegit el conseller.

Rovira ha explicat que en el còmput global del curs 2023-24 es van oferir en les EOI de la Comunitat Valenciana un total de 94.089 places entre grups d’ensenyament formal i complementaris, encara que la matrícula total va ser de 56.922 alumnes, un 61  % d’ocupació sobre oferta. D’este alumnat matriculat s’ha comprovat que una vegada iniciat el curs hi ha un abandó de fins al 32 % dels estudiants.

El percentatge de places sense cobrir en idiomes com l’àrab arriba al 71 %, igual que en rus, i en romanés arriba al 82 %.
 

 

Vídeos relacionats

Talls de veu relacionats

Conseller José Antonio Rovira

Conseller José Antonio Rovira