Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport
Impuls al sector cultural

Cultura duplica l’import destinat a la participació de les galeries d’art en les fires nacionals i internacionals

19/04/2024
  • La subvenció que podrà rebre cada galerista en esta convocatòria passa dels 25.000 als 50.000 euros
  • Les ajudes podran cobrir els gastos de participació en fins a cinc fires a l’any, en compte de fer-ho en tres com ocorria fins al moment

La Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport ha publicat este divendres en el DOGV la convocatòria d’ajudes per a la participació de les galeries d’art de la Comunitat Valenciana en les fires nacionals i internacionals, que duplica l’import que podrà rebre cada una de les galeries beneficiàries.

L’objectiu d’estes ajudes és fomentar la projecció exterior de la cultura i l’art desenvolupat en la Comunitat Valenciana, col·laborant amb el funcionament i promoció de les activitats de les galeries d’art, per a la qual cosa es destina un pressupost global de 285.000 euros.

Cal destacar que, en multiplicar-se per dos l’ajuda concedida per la Conselleria, les galeries tindran l’oportunitat de cobrir els gastos de participació en fins a cinc fires a l’any, en compte de fer-ho en tres com ocorria fins al moment, i d’esta manera s’incrementa la presència de les galeries valencianes en els principals mercats de l’art.
 
En concret, la Vicepresidència Primera col·labora amb els titulars de les galeries subvencionant fins al 60 % dels gastos que es puguen originar en les fires amb un import de fins a 50.000 euros anuals, en compte dels 25.000 euros que era el límit màxim d’ajuda fins al moment.

Podran sol·licitar estes subvencions els titulars de galeries d’art que desenvolupen les seues activitats en l’àmbit competencial de la Comunitat Valenciana. A l’efecte d’estes subvencions, s’entén com a galeries d’art, les persones físiques o jurídiques que tinguen com a activitat principal l’exposició oberta al públic d’obres d’art amb finalitat comercial.

Cada titular de galeria d’art podrà presentar una única sol·licitud de subvenció per a un màxim de set fires, amb independència que siguen nacionals o internacionals. Es concediran ajudes per a un màxim de cinc fires, d’acord amb l’orde establit pel sol·licitant, qui podrà renunciar, de forma motivada, a algunes de les fires, amb anterioritat a la celebració de la reunió de la comissió avaluadora d’estes subvencions.

Els interessats en estes ajudes poden presentar la corresponent sol·licitud en el termini d’un mes. Les sol·licituds han de presentar-se telemàticament ací.