Hisenda, Economia i Administració Pública

La Generalitat habilita un procediment telemàtic per a recuperar la fiança per arrendament d’immobles sense haver de desplaçar-se a les entitats bancàries

19/04/2024
  • La sol·licitud telemàtica de la devolució de fiances ja està disponible per a les depositades en el Banc Sabadell, CaixaBank i Cajamar, a les quals pròximament se sumaran més entitats financeres
  • La devolució telemàtica s’efectuarà per transferència i l’únic requisit serà disposar de certificat electrònic per a entrar en l’aplicació
  • En els tres primers mesos de 2024 s’han depositat 4.433 fiances a través d’esta aplicació electrònica, la qual cosa suposa que més de la mitat de les operacions es realitza sense desplaçaments
  • La persona arrendadora podrà ingressar el depòsit amb targeta i a través de Bizum

La Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública ha habilitat un procediment telemàtic que permet sol·licitar digitalment la devolució de fiances per arrendaments d’immobles, amb la finalitat d’evitar desplaçaments de les persones usuàries a les entitats bancàries.

D’esta manera, a partir d’ara es podrà sol·licitar la devolució telemàtica de fiances depositades en el Banc Sabadell, CaixaBank i Cajamar, i està previst que d’ací a poc temps s’incorporen a este procés telemàtic de devolució establit per la Generalitat les entitats Abanca, Banc Santander i Ibercaja.

Fins ara, la devolució telemàtica de les fiances només estava disponible per a aquelles el depòsit de les quals s’haguera realitzat mitjançant targeta, però per a recuperar les que en es van depositar en una entitat bancària solament podien fer-se de manera presencial en eixes mateixes entitats bancàries.

D’esta manera, la possibilitat de recuperar la fiança de manera telemàtica, independentment de com han sigut depositades, se suma a l’opció de depòsit telemàtic que la Generalitat va posar en marxa l’abril de 2022, de manera que les dos operacions es poden fer ja sense necessitat de desplaçar-se a l’entitat bancària.

Un avantatge essencial del depòsit telemàtic de fiances respecte al presencial és que la persona arrendadora pot realitzar el depòsit amb targeta i a través de Bizum, de manera que s’evita desplaçar-se fins a una entitat bancària col·laboradora per a fer-ho.

Quant al nou procés de devolució telemàtica, les persones arrendadores rebran la devolució per transferència, amb l’únic requisit de disposar de certificat electrònic per a entrar en l’aplicació. No obstant això, es manté l’opció de recuperar la fiança presencialment en l’entitat bancària on va ser depositada quan tocava.

Un altre avantatge d’este nou procés és que s’executa tot el tràmit en l’aplicació (omplir el model, adjuntar el contracte i registrar tota la documentació), de manera que, una vegada realitzat el depòsit, la persona usuària ja no ha de presentar cap document a l’Administració.

El sistema també facilita la devolució de tota la documentació generada en el procés a la seua carpeta ciutadana o al correu electrònic, segons l’opció d’accés triada, amb certificat electrònic o sense.

Amb la implantació del nou procediment telemàtic, les persones arrendadores d’immobles en la Comunitat Valenciana poden complir l’obligació de depositar la fiança arrendatícia i optar entre depòsit telemàtic amb pagament telemàtic (model 816) i depòsit presencial en entitat bancària (model 806).

Tota la informació referent al procés telemàtic de devolució de fiances per arrendaments d’immobles es pot consultar en esta adreça.

Increment de depòsits telemàtics

Cal destacar que en els tres primers mesos de 2024 s’ha constatat una tendència a l’alça dels depòsits telemàtics en detriment dels presencials, com ho demostra el fet que s’han depositat un total de 4.433 fiances a través d’esta aplicació electrònica, cosa que significa un 51 % de depòsits telemàtics.

En canvi, en 2023 el percentatge va ser del 44 % (18.250 fiances telemàtiques sobre un total de 41.750) i en els huit mesos de 2022 (l’aplicació es va posar en marxa a l’abril d’eixe any) es van depositar 42.380 fiances, de les quals 11.630 (el 27 %) van utilitzar l’opció de depòsit telemàtic.