Presidència
Accessibilitat

La Generalitat convoca ajudes per valor de 3,7 milions d’euros per a actuacions d’accessibilitat en municipis

23/04/2024
  • Poden optar a estes ajudes municipis i entitats locals menors la població dels quals no arriben als 50.000 habitants
  • L’import màxim de la subvenció per cada actuació ascendix a 150.000 euros

Presidència de la Generalitat ha convocat ajudes per valor de 3,7 milions d’euros per a millorar l’accessibilitat de cases consistorials i altres edificis municipals, segons publica el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Estes subvencions estan destinades a municipis i entitats locals menors, la població dels quals no arribe als 50.000 habitants i tenen com a objectiu l’eliminació de barreres arquitectòniques d’edificis públics, de propietat municipal o cedits per altres administracions, amb la finalitat de fer-los accessibles a persones majors, amb discapacitat o diversitat funcional.

L’ajuda per a obres municipals relacionades amb la present convocatòria tindrà un import màxim de 150.000 euros per a cada actuació.

Per la seua part, els municipis i les entitats locals menors es comprometen, en execució de l’objecte de la subvenció, a exigir en les seues adquisicions de béns que estos complixen amb els criteris de comerç just i amb els requisits vinculats a la sostenibilitat energètica i ambiental.

També es responsabilitzen de sol·licitar, a les terceres persones amb les quals se subcontracte la realització de part de l’activitat subvencionada, que es comprometen per escrit a respectar la normativa ambiental i social, així com a complir amb els compromisos socials, de transparència, ètics i ambientals assumits per l’entitat beneficiària.

El termini de presentació de sol·licituds serà d’un mes comptat des de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). Així mateix, la presentació de la sol·licitud de subvenció ha de fer-se de manera telemàtica.

La convocatòria d’ajudes ha sigut publicada el dilluns 22 d’abril en el DOGV i pot ser consultada en l’enllaç següent: https://dogv.gva.es/datos/2024/04/22/pdf/2024_3340.pdf.