Resultats de la cerca

2 resultats per
Hisenda, Economia i Administració Pública

El Consell autoritza la creació de deute públic per a l'exercici de 2024

  • L'import màxim es fixa en 547.871.730 euros, d'acord amb el límit establit en la Llei de pressupostos de la Generalitat per a 2024

 

Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca

El Consell analitza un informe sobre les ajudes d'adaptació al risc d'inundació al Baix Segura per a regants i titulars d'explotacions ramaderes

  • L'ajuda ascendix a 2,5 milions d'euros, es podrà ampliar fins als 5 milions d'euros i aconseguirà la totalitat de l'import de les despeses subvencionables sol·licitades
  • Se subvencionaran les actuacions d'adaptació i reducció del risc d'inundació, com en el cas concret d'estacions de bombament, quadres elèctrics i transformadors, estacions de filtratge i basses
  • També s'ajudarà a la instal·lació d'elements que permeten adaptar i protegir explotacions ramaderes contra el risc d'inundació

Data de publicació

Des de
A

Tipus de notícia

Ordena