Resultats de la cerca

6 resultats per
Hisenda, Economia i Administració Pública

El Consell autoritza un conveni amb la Diputació de València per a facilitar la reciprocitat en la percepció del complement de carrera professional del personal empleat públic

  • L’acord permetrà que el personal d’una de les institucions que passe a exercir llocs de treball en l’altra puga rebre la retribució complementària que tinga reconeguda en la seua administració d’origen
Conselleria de Cultura, Educació, Universitats i Ocupació

El Consell col·labora amb la Universitat Jaume I per a la realització de pràctiques de l’alumnat del màster universitari de professorat

  • L’acord té com a beneficiari l’alumnat del màster universitari de professor o professora d'ESO, Batxillerat, Formació Professional i ensenyaments d’idiomes
Conselleria de Cultura, Educació, Universitats i Ocupació

El Consell col·labora amb la Universitat Miguel Hernández per a la realització de pràctiques de l’alumnat en centres dependents de la Conselleria d’Educació

  • El Ple ha aprovat dos addendes als acords de col·laboració d’esta universitat per a adaptar-los a la nova normativa en matèria de seguretat social
Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport

El Consell autoritza subscriure un acord d’adhesió per a formalitzar la candidatura de València com a ciutat amfitriona de la Copa Mundial de la FIFA 2030

  • La Generalitat s’adherix com a autoritat addicional per a poder optar a la candidatura, tal com exigixen els requisits de la Fedération Internationale de Football Association
Sanitat

El Consell aprova un decret llei per a garantir l’assistència sanitària integral en condicions d’equitat en el Sistema Valencià de Salut

  • La norma faculta Sanitat per a aplicar, de manera extraordinària i temporal, el concurs com a sistema de selecció per als llocs de places de difícil cobertura
  • La millor puntuació en els barems pels servicis prestats, el foment de la progressió del grau professional, la prolongació en el servici actiu voluntari o la possibilitat d’incentivació econòmica, entre les mesures incentivadores
  • Es creen les agrupacions sanitàries interdepartamentals (ASI) com a entitats organitzatives que permetran l’ús compartit de recursos (centres de primària i d’atenció hospitalària) entre els departaments

 

Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca

El Consell aprova les mesures per a limitar la pol·linització creuada en cítrics

  • Els bucs no es poden situar a menys de 4 quilòmetres de les plantacions de cítrics entre el 26 de febrer i el 31 de maig
  • Agricultura ha acordat amb els col·lectius implicats tota una sèrie d’iniciatives tendents a conciliar els interessos de la citricultura i l’apicultura

Data de publicació

Des de
A

Tipus de notícia

Ordena