Resultats de la cerca

1 resultats per 892020
Presidència

Daría Terrádez participa en la primera reunió del grup de treball d'integració intercultural del Consell d'Europa

- Es tractaran temes com la cogovernança multinivell en matèria d'integració de persones migrants

Data de publicació

Des de
A

Ordena