Resultats de la cerca

1 resultats per 992964
Hisenda i Model Econòmic

El Consell aprova la revisió de preus en els contractes d'obres del sector públic

- S'adhereix així al que s'estipula en l'RDL 3/2022 i 6/2022, pels quals es regula la revisió excepcional de preus dels contractes d'obra del sector públic en tot l'àmbit de la Comunitat Valenciana
- Són també d'aplicació en els contractes d'obres de les entitats locals i les universitats públiques dependents de la Generalitat

Data de publicació

Des de
A

Ordena