Acords de govern

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

El Consell aprova el decret que recuperarà la Música en tercer de l’ESO i establix quatre hores de Matemàtiques en tota Secundària

 • El decret regula el currículum i l’horari d’ESO i alguns aspectes tècnics d’ESO i Batxillerat a la Comunitat Valenciana
 • Es fa una modificació puntual en el decret que regula la Formació Professional Dual

 

Sanitat

El Consell aprova el contracte per al subministrament de gas natural als centres dependents de la Conselleria de Sanitat

 • La finalitat és proveir de gas natural els centres sanitaris perquè disposen de calefacció i aigua calenta
 • El valor estimat del contracte ascendix a 16,3 milions d’euros sense IVA pels dos anys de duració
Presidència

El Consell aprova els criteris per a l’assignació del Fons de Cooperació Municipal

 • El nou repartiment respon al compliment de la sentència del TSJCV que anul·lava el Pla sectorial de finançament per no usar “els mateixos criteris que el fons estatal”
El Consell aprova els criteris per a l’assignació del Fons de Cooperació Municipal
Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

El Consell aprova els currículums dels cicles formatius d’FP de Grau Superior en Control d’Obres i de Grau Bàsic de Manteniment de Centres Esportius

 • La normativa s’ajusta a les necessitats socioproductives, laborals i educatives de la Comunitat Valenciana
Sanitat

El Consell aprova l’aplicació del programa temporal de lluita contra la bretxa salarial per a categories feminitzades del sector sanitari

 • L’acord preveu una partida pressupostària de 2,5 milions d’euros corresponent a l’exercici de 2023
Hisenda, Economia i Administració Pública

El Consell aprova un conveni amb el Col·legi d’Economistes de Burgos per a facilitar la tramitació telemàtica de documents tributaris

 • Este acord facilitarà la simplificació i la racionalització de la gestió dels tributs
 • S’agilitzaran els tràmits relacionats amb la compravenda de vehicles usats o l’Impost sobre Transmissions Patrimonials
Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport

El Consell autoritza el conveni de col·laboració entre l’Institut Valencià de Cultura i l’FVMP per a la promoció del Circuit Cultural Valencià 2024

 • L’IVC destinarà enguany un pressupost de més d’1,23 milions d’euros per a finançar el 100 % espectacles d’arts escèniques, musicals i audiovisuals
 • L’objectiu és fer arribar la programació cultural de qualitat als municipis de la Comunitat Valenciana

 

Justícia i Interior

El Consell autoritza l’increment del complement autonòmic transitori i de l’específic en els cossos del personal al servici de l’Administració de Justícia

 • Suposarà un import de 699.000 euros i va ser negociat en la Mesa Sectorial de Justícia
Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

El Consell autoritza un conveni amb la UV per a fomentar les vocacions STEM entre les dones jóvens

 • Amb la finalitat d’incidir en la millora de la qualitat de l’ocupació de les dones i fomentar l’elecció de professions relacionades amb la ciència i la tecnologia es realitzaran accions de divulgació entre les jóvens
 • Labora subvencionarà amb un import màxim de 50.000 € la Universitat de València per a dur a terme estes accions

 

Sanitat

El Consell autoritza un conveni marc per a regular el vincle jurídic entre l’Institut d’Investigació Sanitària La Fe i les entitats que l’integren

 • L’actual normativa sobre acreditació d’instituts d’investigació sanitària establix que el vincle jurídic entre les parts ha de ser un conveni únic subscrit per totes estes
 • El conveni també establix els mecanismes i les normes que definisquen i faciliten la col·laboració en l’impuls i la realització de les tasques d’investigació biomèdica i sanitària
Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

El Consell col·labora amb la Universitat Politècnica de València per a la realització de pràctiques de l’alumnat del màster universitari de professorat

 • L’acord té com a beneficiari l’alumnat del màster universitari en Professorat d’ESO, Batxillerat Formació Professional i Ensenyaments d’Idiomes
Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

El Consell col·labora amb l’Ajuntament de Benicàssim per a reforçar esta destinació com a referent en el turisme de festivals intel·ligents

 • Turisme Comunitat Valenciana destina 250.000 euros per al recinte de festivals en matèria de tecnologia, sostenibilitat, accessibilitat i seguretat
Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

El Consell i l’Ajuntament d’Alcoi col·laboren en la restauració de l’edifici que albergarà el CdT d’interior de la província d’Alacant

 • Turisme Comunitat Valenciana destina 1.260.000 euros per a finalitzar les obres de rehabilitació, que culminen enguany
Presidència

El Consell impulsa una borsa de treball del personal funcionari de l’Administració local amb habilitació nacional a la província de Castelló

 • La Generalitat destina 30.000 euros a les actuacions previstes en el conveni amb el Col·legi Oficial de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de la Província de Castelló
 • Els ajuntaments que per vacant, absències prolongades o baixes de llarga duració no disposen de personal funcionari de l’Administració local poden recórrer a la borsa de treball creada a este efecte
Presidència

El Consell transferix a la Federació Espanyola de Bàsquet el cànon per a la celebració a la Comunitat Valenciana del preolímpic de bàsquet 2024

 • El torneig de classificació per als Jocs de París 2024 tindrà lloc a València entre el 2 i el 7 de juliol
Sanitat

El Consell aprova el contracte per a l’adquisició i el subministrament de medicaments per als centres de la sanitat pública valenciana

 • Es tracta de medicaments que contenen principis actius per a malalties com l’esclerosi múltiple (ponesimod) i patologies mentals (esketamina i paliperidona), entre altres
 • El pressupost és de més de 40,5 milions d’euros i el valor estimat en cas que hi haja pròrrogues ascendix a més de 163,5 milions d’euros
Sanitat

El Consell aprova el contracte per al subministrament de 70.000 dosis de l’anticòs monoclonal contra el virus respiratori sincicial

 • La duració del contracte és de dos anys amb possibilitat de pròrroga d’un màxim de 24 mesos addicionals
 • La contractació ascendix a 15,2 milions d’euros i el valor estimat en cas que es prorrogue és de 32,1 milions d’euros
Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

El Consell aprova la declaració del projecte territorial estratègic d’Edwards Lifesciences

 • La iniciativa complix amb els condicionants d’activitat industrial d’elevat component tecnològic i innovador