Acords de govern

Sanitat

El Consell acorda l’increment del programa especial de productivitat per a la reducció de la demora assistencial en el Sistema Valencià de Salut en 2023

 • S'incrementa la quantitat prevista per a 2023 en 16 milions d'euros per a cobrir totes les necessitats assistencials
 • La retribució prevista en l'acord s'aplicarà al personal estatutari del Sistema Valencià de Salut que participe en les activitats incloses en el programa
Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

El Consell aprova convenis amb la Universitat d'Alacant i la Miguel Hernández d'Elx per a programes de cooperació per al desenvolupament

 • La Vicepresidència Segona dedica a esta col·laboració un total de 280.000 euros
 • L'objectiu és la concessió d'ajudes per a fomentar la participació de l'alumnat en projectes i accions de cooperació internacional
Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

El Consell aprova convenis amb la UV i el CSIC per a impulsar tecnologies habilitadores en intel·ligència artificial a través de València Regional Innovation Hub

 • L'acord amb la Universitat de València preveu una subvenció de 27.058 euros i el conveni amb l'Agència Estatal del Consell Superior d'Investigacions Científiques té un import de 31.582 euros
 • La Generalitat dota, en el seu conjunt, amb 908.470 euros la participació de 12 entitats en este programa, que permet la incorporació de la Comunitat en la Xarxa Europea de Centres d'Innovació 
Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

El Consell aprova els comptes anuals de la societat que gestiona el Centre Especial d'Ocupació de l'IVASS

 • Correspon al Consell, constituït en Junta General d'Accionistes, adoptar este acord
Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

El Consell aprova l’ampliació de capital de 21,2 milions de la Societat de Projectes per a la Transformació Digital

 • L'objectiu d'esta mesura és garantir la viabilitat de la societat que s'encarrega de gestionar la Ciutat de la Llum i el Districte Digital Comunitat Valenciana
 • La Generalitat desemborsarà 5,3 milions d'euros de manera immediata i la resta en aportacions dineràries periòdiques abans del 31 de desembre de 2023
Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

El Consell aprova un conveni amb ICEX Espanya per a l’ús conjunt de signes distintius en activitats d’internacionalització empresarial

 • L'objectiu és potenciar l'impacte i la visibilitat de les activitats de foment de la internacionalització empresarial en l'exterior 
Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

El Consell aprova un conveni per a la realització del programa Erasmus+ ‘El llegat de les dones: un projecte per al canvi educatiu i cultural’

 • L'objectiu d'este conveni és instrumentar una subvenció directa per a la realització de cinc productes didàctics al servei del professorat
Sanitat

El Consell autoritza la firma d’un conveni entre les fundacions d’investigació Incliva, IIS-La Fe, Isabial, Fisabio i la UV per a celebrar el VII concurs ‘De major vull ser com…’

 • Es tracta d'un concurs de vídeos dirigit a estudiants d'ESO, Batxillerat i FP, l'organització i gestió del qual està dotada amb 22.000 euros
 • Es premiaran aquells treballs que identifiquen referents femenins en disciplines científiques, tecnològiques i innovadores
Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport

El Consell autoritza un conveni amb l'Institut de la Cinematografia per a gestionar quasi 1,5 milions d'euros en ajudes al sector audiovisual en valencià

 • L'Institut Valencià de Cultura rep estos fons de l'Estat per a promoure la igualtat d'oportunitats de l'audiovisual en llengua pròpia
 • L'import es destina tant a ajudes a la producció, distribució, exhibició i promoció de projectes com a actuacions d'impuls al sector
Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

El Consell col·labora amb l’Ajuntament de Torrevieja per a potenciar les festes d’interés turístic rellevant que se celebren al municipi

 • Turisme Comunitat Valenciana destina 40.000 euros a través d'un conveni de màrqueting col·laboratiu
Presidència

El Consell concedix la Distinció per la Defensa dels Drets i Llibertats Constitucionals als diputats, diputades i senadors de la Comunitat Valenciana que van aprovar la Constitució Espanyola

 • L'acte d'entrega tindrà lloc el 6 de desembre, a les 11.00 hores, a la Diputació de Castelló
 • El Consell destaca amb esta distinció la responsabilitat i cerca de consens per part d'hòmens i dones, pares i mares de la Constitució
Presidència

El Consell destina 205.000 euros a les universitats valencianes per a promoure la investigació sobre el sector audiovisual

 • El Consell de l'Audiovisual firmarà convenis amb les cinc universitats públiques de la Comunitat i dos privades
 • L'objectiu és fomentar la reflexió i l'estudi sobre l'audiovisual valencià
Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

El Consell destina 41.269.000 euros per a compensar les universitats públiques per la reducció de taxes universitàries

 • S'establix esta compensació per la reducció del preu del crèdit en els ensenyaments de grau i màster en el curs 2022-2023
Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

El Consell regula la comunicació d'informació a la Generalitat per les empreses subministradores per a la gestió del Bo Social Tèrmic

•    El Ple aprova un decret llei que té com a finalitat poder determinar l'import de l'ajuda d'este bo -o d'altres mesures de caràcter social vinculades- i procedir-ne al pagament
•    Són destinatàries les persones físiques beneficiàries del Bo Social d'Electricitat a data 31 de desembre de l'any anterior

Justícia i Interior

El Consell és informat de la contractació d’emergència que es va dur a terme durant el dispositiu d’extinció de l’incendi forestal de Montitxelvo

 • Els expedients es referixen als contractes del servei d'autobusos per a l'evacuació de les poblacions afectades i de l'helicòpter d'extinció Kamov
Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

El Consell aprova els convenis amb la UPV i la UV destinats a programes de cooperació universitària per al desenvolupament

 • La Vicepresidència Segona dedica a esta col·laboració un total de 280.000 euros
 • L'objectiu és la conc​​​​​​​essió d'ajudes per a fomentar la participació de l'alumnat en projectes i accions de cooperació internacional

 

Justícia i Interior

El Consell aprova la derogació per la via d'urgència del decret de creació de la Unitat Valenciana d’Emergències

 • Es tracta del Decret 13/2023, de 17 de febrer, del Consell, pel qual es crea la Unitat Valenciana d’Emergències
 • La urgència està motivada per la necessitat de tramitar i publicar la derogació abans del 21 de febrer de 2024
Presidència

El Consell aprova un conveni amb el Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de València per a gestionar una borsa de personal funcionari

 • La Generalitat finançarà amb 30.000 euros les despeses derivades de la participació de Cosital en la gestió de la llista
 • Els ajuntaments que, per vacant o baixes de llarga duració, no disposen de personal funcionari amb habilitació nacional poden recórrer a esta borsa
Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

El Consell aprova un conveni amb la Fundació ValgrAI per al foment de la investigació en intel·ligència artificial

 • Es destinaran 1.622.525 euros per a realitzar estudis de formació de postgrau i contractar personal investigador 
Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

El Consell aprova un increment de 44.000 euros per a les obres de reparació de l’IES Josep Segrelles

 • Es tracta d'obres de reposició i reforç de llindes en la façana d'este centre educatiu