Sanitat

Más de 350 estudiantes participan en el concurso de vídeos ‘De major vull ser com…’ de los institutos de investigación de la Conselleria de Sanidad y la UV

 • El certamen se dirige a alumnos de ESO, Bachillerato y FP y busca incentivar la investigación acerca de mujeres referentes en ciencia
 • Los galardones se enmarcan en el convenio de colaboración suscrito entre FISABIO, INCLIVA, IIS La Fe, ISABIAL y la Universitat de València (UV) para potenciar la divulgación científica
Más de 350 estudiantes participan en el concurso de vídeos ‘De major vull ser com…’ de los institutos de investigación de la Conselleria de ...

El Hospital La Fe crea una oficina para promover soluciones digitales que mejoren la asistencia y la salud de los pacientes

 • Profesionales de Medicina, Informática, Documentación Clínica e Ingeniería integran el nuevo departamento
 • El uso de la inteligencia artificial para hacer más comprensibles las altas, para optimizar la imagen médica o contra el cáncer de próstata son algunos casos de éxito
El Hospital La Fe crea una oficina para promover soluciones digitales que mejoren la asistencia y la salud de los pacientes

Marciano Gómez lamenta la falta de resposta de la ministra de Sanitat per a flexibilitzar els criteris que permeten augmentar places de medicina de família

 • El conseller critica, a més, la falta de compromís de la ministra en eludir el fet de fixar una postura comuna perquè els MIR que finalitzen enguany el seu període de formació al setembre puguen prestar atenció durant l’estiu
 • Afirma que redefinir eixes condicions d’acreditació “és fonamental per a pal·liar el greu problema que patim en Atenció Primària en totes les comunitats autònomes”

Sanitat crearà un espai assistencial únic en cada unitat de referència per a l’atenció integral a pacients amb malalties rares

 • Gómez: “En este espai únic tots els professionals atendran el pacient per a evitar que haja de desplaçar-se per consultes diferents”
 • A la Comunitat Valenciana hi ha actualment 10.671 persones diagnosticades amb una malaltia rara
 • Un estudi dut a terme a Alacant descobrix que famílies afectades per una malaltia rara i sense grau de parentiu tenen un avantpassat familiar en comú
Sanitat crearà un espai assistencial únic en cada unitat de referència per a l’atenció integral a pacients amb malalties rares

Sanitat aborda en Mesa Sectorial les mesures aprovades per a garantir l’assistència sanitària integral en condicions d’equitat a la Comunitat Valenciana

 • La Conselleria ha convocat la Mesa Sectorial de Sanitat Extraordinària, a petició de les organitzacions sindicals, per a informar sobre el desenvolupament del decret llei aprovat el 21 de febrer en el Ple del Consell.
 • Les organitzacions sindicals, a excepció de CSIF i CESM, han rebutjat les explicacions sobre el decret, a pesar d’haver-les sol·licitat, i han abandonat la reunió de la Mesa Sectorial
 • La mobilitat dins de les ASI serà voluntària per als professionals que ja estan prestant servicis
 • La directora general de Personal ha explicat que l’únic objectiu del nou decret és el que ha reiterat el conseller de Sanitat en diverses ocasions, “garantir la millor qualitat assistencial per als pacients de la Comunitat Valenciana”

 

La Conselleria de Sanitat dota de set nous vehicles la Unitat d’Hospitalització a domicili del Departament de Salut de Dénia

 • També s’ha ampliat la plantilla amb una facultativa i dos infermeres
 • La unitat atén una mitjana diària de 30 pacients i compta amb una satisfacció del 95 % entre els usuaris

 

La Conselleria de Sanitat dota de set nous vehicles la Unitat d’Hospitalització a domicili del Departament de Salut de Dénia

Sanitat inicia el trasllat del Centre de Salut Pública de Gandia al nou espai sanitari Roís de Corella

 • S’està procedint al muntatge de l’equipament de l’àrea de seguretat alimentària per a iniciar l’activitat en l’espai sanitari nou el dijous 29 de febrer
 • L’ocupació d’esta nova infraestructura sanitària es farà en tres fases

   

Sanitat inicia el trasllat del Centre de Salut Pública de Gandia al nou espai sanitari Roís de Corella

Sanitat comença a vacunar contra el rotavirus els bebés que han nascut enguany

 • La Comunitat Valenciana se situa així entre les primeres comunitats a incorporar esta vacuna en el calendari vacunal i començarà a administrar-la el pròxim 1 de març
 • La Generalitat s’avança així al termini establit pel Ministeri per a incorporar esta vacuna
 • El rotavirus és el principal causant de la gastroenteritis aguda en menors de quatre anys ocasionant uns 1.000 casos a l’any

 

Gómez: “Les noves agrupacions sanitàries donaran resposta a les necessitats estructurals dels departaments de salut”

 • Per al conseller de Sanitat les ASI constituïxen “un nou model organitzatiu adequat als temps, al segle XXI, ja que tenim un sistema de departaments de salut de final dels 80”
 • Amb este decret llei la Generalitat pretén afavorir la continuïtat assistencial del ciutadà
Gómez: “Les noves agrupacions sanitàries donaran resposta a les necessitats estructurals dels departaments de salut”

El Servici de Pneumologia de l’Hospital Clínic de València organitza una sèrie de tallers formatius per a pacients amb ELA i els seus familiars

 • Durant tot l’any tindran lloc una sèrie de seminaris en línia en els quals s’abordaran els aspectes respiratoris de la malaltia
 • La Unitat de Cures Respiratòries atén a l’any al voltant de 90 pacients

 

El Servici de Pneumologia de l’Hospital Clínic de València organitza una sèrie de tallers formatius per a pacients amb ELA i els seus familiars

L’Hospital General de València licita les obres del servici d’Urgències

 • La licitació de les obres ascendix a prop de 5 milions d’euros i el termini estimat d’execució és de 18 mesos
 • Les obres preveuen la demolició i reconstrucció d’una superfície de més de 2.000 metres quadrats
 • El nombre de llits d’observació passarà de 16 a 33 i les consultes de 15 a 21

 

L’Hospital General de València licita les obres del servici d’Urgències

La unitat de Lactància Materna de l’Hospital Doctor Peset oferix atenció especialitzada a 15.000 famílies en els seus 10 anys d’activitat

 • Una jornada reunix professionals i assessores de grups de suport per a compartir diferents iniciatives de protecció de la lactància
 • La unitat de l’Hospital Doctor Peset va ser pionera en la resolució de problemes complexos tant a la Comunitat Valenciana com a Espanya
La unitat de Lactància Materna de l’Hospital Doctor Peset oferix atenció especialitzada a 15.000 famílies en els seus 10 anys d’activitat

El Consell aprova un decret llei per a garantir l’assistència sanitària integral en condicions d’equitat en el Sistema Valencià de Salut

 • La norma faculta Sanitat per a aplicar, de manera extraordinària i temporal, el concurs com a sistema de selecció per als llocs de places de difícil cobertura
 • La millor puntuació en els barems pels servicis prestats, el foment de la progressió del grau professional, la prolongació en el servici actiu voluntari o la possibilitat d’incentivació econòmica, entre les mesures incentivadores
 • Es creen les agrupacions sanitàries interdepartamentals (ASI) com a entitats organitzatives que permetran l’ús compartit de recursos (centres de primària i d’atenció hospitalària) entre els departaments

 

Sanitat investiga possibles irregularitats en la gestió dels programes de cribratge de càncer en els últims anys

 • Els servicis d’Inspecció de la Generalitat avaluaran la gestió de la Direcció General de Salut Pública davant d’indicis que apunten una gestió negligent de programes i servicis durant els últims anys
 • La Conselleria denuncia l’abandó dels programes de cribratge de càncer en evidenciar un greu dèficit en la inversió en manteniment i renovació de recursos materials obsolets, així com deficiències en la gestió dels recursos humans i retards i fins i tot el cessament en la realització de proves de confirmació diagnòstica de cribratge en alguns departaments de salut
 • El programa de detecció precoç de càncer de mama acumula retards de fins a 4 anys per a convidar a participar dones a les quals correspon per rang d’edat (a partir dels 45 anys) i excedix el termini de 2 anys per a fer les mamografies de seguiment
 • El programa de prevenció de càncer de cèrvix es va incorporar en 2019 en la cartera de servicis comuns del Sistema Nacional de Salut, amb obligació d’instaurar-se en un màxim de 5 anys, però el Botànic apurava terminis sense desenvolupar ferramentes bàsiques per a la seua posada en marxa a la Comunitat
Sanitat investiga possibles irregularitats en la gestió dels programes de cribratge de càncer en els últims anys

La Comunitat Valenciana i Castella-la Manxa acorden introduir millores en el conveni per a la prestació sanitària en zones limítrofes

 • Els titulars de Sanitat de les dos comunitats autònomes avaluen en una reunió els resultats del conveni sanitari vigent des de 2012
 • L’objectiu és que els ciutadans que viuen en municipis limítrofs es beneficien de l’assistència sanitària en els centres més pròxims i accessibles des del seu domicili
La Comunitat Valenciana i Castella-la Manxa acorden introduir millores en el conveni per a la prestació sanitària en zones limítrofes

L’Hospital Arnau de Vilanova realitza amb èxit la primera cirurgia bariàtrica assistida amb el robot HUGO a Espanya

 • L’equip està dissenyat per a intervencions digestives, urològiques i ginecològiques complexes, en què el robot oferix un guany en precisió, alhora que es minimitzen els efectes secundaris i es reduïx el temps de recuperació després de la cirurgia
 • El sistema 3D, juntament amb una capacitat d’augment de les imatges d’un màxim de 50 augments, presenta una millora respecte a sistemes tradicionals per a la visió del camp quirúrgic per als cirurgians
L’Hospital Arnau de Vilanova realitza amb èxit la primera cirurgia bariàtrica assistida amb el robot HUGO a Espanya

L’Hospital General Universitari d’Elx instaura una tècnica per a tractar el càncer de mama esquerra que permet irradiar la zona sense afectar el cor

 • Amb el registre del ritme de la respiració de la pacient, els tècnics dissenyen el tractament personalitzat que es durà a terme en l’accelerador lineal
 • Professionals del Servici estimen que més de 200 dones es beneficiaran anualment d’esta tècnica
L’Hospital General Universitari d’Elx instaura una tècnica per a tractar el càncer de mama esquerra que permet irradiar la zona sense afectar el cor

Sanitat prioritza la qualificació, la formació acadèmica i l’experiència professional per a designar el personal laboral temporal del Sistema Sanitari

 • El nou projecte de decret sobre selecció del personal temporal dels grups A1 i A2 s’ha aprovat hui en la Mesa Sectorial de Sanitat, que ha comptat amb el suport de les organitzacions sindicals més representatives
 • En Infermeria es crearà un procés específic de selecció per a cinc àrees assistencials que requerixen una experiència concreta
 • Per a adaptar-se als avanços tecnològics, hi haurà places que es podran declarar de característiques específiques, ja que requerixen un coneixement qualificat
 • Per a fer front a situacions d’absències de personal sobrevingudes, es podrà seleccionar personal que cobrisca la plaça de tres a un màxim de cinc dies

Sanitat lidera, a través de l’Institut d’Investigació Sanitària La Fe, un assaig clínic nacional per a pacients amb neuroblastoma

 • L’objectiu és millorar la supervivència de xiquets i xiquetes amb neuroblastoma d’alt risc
 • A la Comunitat Valenciana es van diagnosticar 169 tumors en menors de 20 anys segons les últimes xifres del Registre de tumors infantils
 • En 2023, els centres sanitaris van atendre 11.587 consultes per càncer infantil i 1.255 menors van requerir ingrés hospitalari
 • La supervivència a 5 anys en càncer infantil s’ha anat incrementant al llarg dels anys i arriba al 80 %

La Fe implanta un nou sistema electrònic per a reforçar la seguretat en les transfusions de sang

 • La polsera transfusional del pacient conté un codi de barres que l’identifica de manera inequívoca a ell, a les seues mostres i els seus hemoderivats
 • El procés monitora amb una PDA tot el circuit: des de l’extracció de la mostra de sang fins a la transfusió
 • L’objectiu és reduir al mínim el risc que es produïsquen errors humans en les transfusions sanguínies
La Fe implanta un nou sistema electrònic per a reforçar la seguretat en les transfusions de sang