Acords de govern

Hisenda, Economia i Administració Pública

El Consell aprova un conveni amb el Col·legi de l'Advocacia de Sueca per a facilitar la tramitació telemàtica de documents tributaris

 • Este acord facilitarà la simplificació i racionalització de la gestió dels tributs
 • S'agilitzaran els tràmits relacionats amb la compravenda de vehicles usats o l'Impost sobre Transmissions Patrimonials
Sanitat

El Consell coopera amb l'Associació de Metges Sènior de l'Hospital La Fe per a desenvolupar activitats de caràcter formatiu, acadèmic i docent

 • Sanitat es compromet a facilitar l'accés del personal associat a les instal·lacions, biblioteca i fons bibliotecari de l'hospital i la seua participació en activitats acadèmiques d'interés
 • Amesfe es compromet a posar a la disposició de l'hospital l'experiència clínica, docent, investigadora i acadèmica de les persones que integren l'associació
Sanitat

Sanitat vincula el cobrament de la productivitat al compliment d'objectius en jornada ordinària

 • El Consell aprova 55 milions d'euros per a la productivitat dels professionals derivada de l'activitat assistencial addicional
 • S'establix un procediment d'avaluació quadrimestral que permeta determinar la conveniència del programa de productivitat
 • Sanitat incrementa l'import destinat tant en els mòduls de reforç d'Atenció Primària com en sessions per activitat quirúrgica
Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

El Consell acorda la creació d'un nou institut d'Educació Secundària a Borriol

 • L'IES tindrà 12 unitats d'ESO, quatre de Batxillerat i quatre de cicles de Formació Professional
Sanitat

El Consell aprova el decret que regula les condicions del personal del Departament de Salut de Dénia després de l'extinció del contracte per concessió

 • El pròxim 1 de febrer este departament de salut passarà a ser gestionat per la Conselleria de Sanitat
 • Sanitat crearà més de 1.700 places per a integrar en el Sistema Valencià de Salut el personal subrogat de l'empresa concessionària 
 • La inversió en personal ascendix a més de 92 milions d'euros amb la finalitat de garantir la qualitat assistencial a Dénia
Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

El Consell incorpora l'oficina d'informació turística de Gátova a la xarxa Tourist Info de la Comunitat Valenciana

 • Turisme Comunitat Valenciana i el municipi subscriuen un conveni de col·laboració per a ampliar el servici d'atenció turística
Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

El Consell és informat sobre l'inici del procediment que regularà les ajudes per al foment d'allotjaments ‘cohousing’ per a persones majors

 • La quantia total màxima de les ajudes per a l'exercici 2024 serà de 6.540.000 euros
 • Les residències cohousing compartixen espais comuns amb allotjaments totalment independents 
Agricultura, Ramaderia i Pesca

El Consell analitza un informe sobre les ajudes d'adaptació al risc d'inundació al Baix Segura per a regants i titulars d'explotacions ramaderes

 • L'ajuda ascendix a 2,5 milions d'euros, es podrà ampliar fins als 5 milions d'euros i aconseguirà la totalitat de l'import de les despeses subvencionables sol·licitades
 • Se subvencionaran les actuacions d'adaptació i reducció del risc d'inundació, com en el cas concret d'estacions de bombament, quadres elèctrics i transformadors, estacions de filtratge i basses
 • També s'ajudarà a la instal·lació d'elements que permeten adaptar i protegir explotacions ramaderes contra el risc d'inundació
Hisenda, Economia i Administració Pública

El Consell autoritza la creació de deute públic per a l'exercici de 2024

 • L'import màxim es fixa en 547.871.730 euros, d'acord amb el límit establit en la Llei de pressupostos de la Generalitat per a 2024

 

Hisenda, Economia i Administració Pública

El Consell acorda que la Comunitat Valenciana continue adherida durant 2024 al Fons de Liquiditat Autonòmic

 • ​​​​​​​La Comunitat Valenciana executa els requisits que s'establixen per a la posada en marxa i aplicació del FLA en l'actual exercici
Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

El Consell aprova el Reglament orgànic i funcional de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva

 • S'adapta l'estructura de l'AVAP a les exigències derivades de la seua incorporació al Registre d'Agències de Garantia de Qualitat de l'Espai Europeu d'Educació Superior
 • L'aprovació d'este decret comporta la creació de dos nous serveis i l'amortització d'una unitat en l'estructura de l'AVAP
Sanitat

El Consell autoritza la licitació de l'avantprojecte de reforma i altres actuacions prèvies a la remodelació integral de l'Hospital Doctor Moliner

 • Es farà una avaluació dels riscos i les obres precises, sense interrompre la prestació assistencial de l'activitat
 • El pressupost total de l'avantprojecte i de les obres no demorables i imprescindibles s'estima en prop d'1,5 milions d'euros
Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

El Consell col·labora amb RTVE per a promoure accions de publicitat a través de l'organització i celebració del Benidorm Fest

 • Turisme Comunitat Valenciana destinarà en 2024 un import màxim d'1.500.000 euros a través d'un conveni de col·laboració amb RTVE
Justícia i Interior

El Consell és informat de l'ajuda d'emergència acordada per a atendre les persones que van ser desallotjades a causa de l'incendi de Montitxelvo

 • Es va contractar un servei d'avituallament de desdejunis, dinars i sopars per a la població forçosament desallotjada pel sinistre forestal del passat 2 de novembre
Hisenda, Economia i Administració Pública

La Generalitat compra la parcel·la sobre la qual es construirà el Centre Integrat de Formació Professional ‘Battery Campus Sagunt’

 • El Consell pren nota de l'adquisició directa de l'immoble, que és propietat d'Espais Econòmics Empresarials
 • L'operació ascendix a 4,65 milions d'euros
 • El futur centre de Formació Professional oferirà diversos cicles formatius especialitzats en matèries relacionades amb la factoria de PowerCo
Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

El Consell aprova el nou decret regulador del turisme actiu i l'ecoturisme a la Comunitat Valenciana

 • La principal novetat és la regulació de les empreses dedicades a l'ecoturisme i l'aprovació d'un annex d'activitats agrupades segons les propostes del sector
 • S'incorpora el carnet identificatiu per a professionals d'atenció al públic amb l'objectiu addicional de facilitar el control de l'intrusisme i la competència deslleial
Hisenda, Economia i Administració Pública

El Consell aprova l'Estratègia valenciana integral de prevenció i tractament del joc patològic

 • L'aprovació d'esta estratègia en col·laboració amb la resta de les administracions públiques i organitzacions vinculades estava pendent des de 2020, quan es va aprovar la de Llei de regulació del joc i de prevenció de la ludopatia a la Comunitat Valenciana
 • Com que no s'ha aprovat, no s'ha pogut destinar a programes específics de prevenció els diners recaptats per les sancions en matèria de joc, tal com exigix la Llei del joc, perquè eixos programes han de concretar-se en els plans d'acció de l'Estratègia
 • L'Estratègia valenciana de prevenció té com a finalitat protegir xiquetes, xiquets, adolescents, jóvens i les persones que ho necessiten per motius de salut, a més de la ciutadania en general, davant de possibles efectes nocius de l'activitat del joc
Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

El Consell aprova un conveni tipus entre l'IVAJ i els ajuntaments i mancomunitats per a l'emissió de la targeta física del Carnet Jove

 • El conveni tipus va dirigit a tots els ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana
 • El seu període de vigència és de quatre anys amb opció a pròrroga
Sanitat

El Consell col·labora amb el Consorci de Compensació d'Assegurances i Unespa en l'assistència derivada d'accidents de trànsit

 • L'objectiu és agilitzar els tràmits de liquidació i pagament de despeses d'assistència en la sanitat pública valenciana a persones lesionades per accidents de trànsit a càrrec de les entitats asseguradores
 • Es preveu la facturació per l'assistència d'emergències i l'assistència futura
Hisenda, Economia i Administració Pública

El Consell designa els seus representants en la comissió mixta Consell-Corts per a la reforma del sistema de finançament autonòmic

 • Formaran part d'este òrgan, per part del Consell, les persones titulars de la Conselleria d'Hisenda, la Secretaria Autonòmica d'Hisenda i la Direcció General de Finançament