Acords de govern

Hisenda, Economia i Administració Pública

El Consell autoritza l’establiment d’un sistema dinàmic d’adquisició per a la contractació centralitzada d’obres de cablejat de xarxes de comunicacions de la Generalitat

 • Té un valor estimat de 40 milions i un termini de vigència de 3 anys
 • Es pretén dotar de connectivitat d’alta velocitat les seus de les entitats vinculades a la Central de Compres de la Generalitat que ho requerisquen
Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

El Consell col·labora amb Artana i Relleu per a la incorporació de les oficines d'informació turística a la Xarxa Tourist Info de la Comunitat Valenciana

 • Turisme Comunitat Valenciana destinarà 7.000 euros a l'Ajuntament d'Artana per a la incorporació de l'oficina a la Xarxa Tourist Info
 • Turisme destinarà 5.100 euros a l'Ajuntament de Relleu per a la incorporació de l'oficina de turisme i el punt d'informació Tourist Info Passarel·la Pantà de Relleu
   
Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

El Consell col·labora amb la Diputació de Castelló amb un import de 22.000 euros per a impulsar la transformació digital de les empreses

 • La finalitat és impulsar, promoure i publicitar la digitalització de les petites i mitjanes empreses, així com microempreses
Agricultura, Ramaderia i Pesca

El Consell col·labora amb la Universitat Jaume I de Castelló en un projecte d’investigació sobre els efectes de les ajudes Leader en el territori rural

 • L’estudi busca detectar els canvis en procediments i comportaments en el medi rural basant-se en la diversitat de la Comunitat Valenciana
 • La Conselleria d’Agricultura hi aporta 20.000 euros
Justícia i Interior

El Consell i l’Ajuntament de Gata de Gorgos col·laboren en l’organització de cursos dirigits a persones que usen articles pirotècnics

 • La formació està dirigida a la conscienciació ciutadana dels possibles riscos d'una utilització inadequada d'artificis pirotècnics
Justícia i Interior

El Consell modifica el decret de concessió d’ajudes als ajuntaments afectats pels greus incendis forestals de l’estiu de 2022

 • Esta modificació amplia el termini que els ajuntaments tenien per a dur a terme les actuacions subvencionades i la seua justificació 
 • El nou termini conclou el 21 de maig de 2024
Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

El Consell ratifica la declaració d’emergència de les obres en el col·lector general de l’EDAR d’Alcoi per un pressupost de 217.000 euros

 • La Conselleria de Medi Ambient considera necessari escometre les obres per a evitar el perill que pot suposar per al medi ambient i la salut pública
Sanitat

El Consell autoritza un conveni específic per a la col·laboració en la implantació de la protonteràpia en el Sistema Nacional de Salut

 • L’Hospital Universitari i Politècnic La Fe acollirà un dels 10 equips de protonteràpia finançats per la Fundació Amancio Ortega i valorat en més de 27,3 milions d’euros
 • La Generalitat sufraga les obres necessàries per a instal·lar l’equipament a La Fe, que ascendixen a 25,2 milions d’euros
Sanitat

El Consell reclama al Govern 926 milions d’euros per a compensar la despesa per l’atenció sanitària a desplaçats d’altres comunitats i estrangers

 • El deute s’hauria d’haver compensat a través del Fons de Garantia Salarial (FOGA) i el Fons de Cohesió
 • El Govern deu a la Comunitat Valenciana 843,3 milions d’euros per l’atenció a desplaçats d’altres comunitats i 82,7 milions pel col·lectiu estranger
Agricultura, Ramaderia i Pesca

El Consell analitza un informe sobre la reglamentació de qualitat del Garrofó Valencià per a distingir-lo com a marca de Qualitat CV

 • Esta marca garantix la qualitat singular dels productes agraris per a evitar competències deslleials i facilitar-ne la identificació al consumidor
 • Les varietats admeses són dels tipus denominats ‘Pintat’, ‘de la Cella’ i ‘Ull de Perdiu’ produïts a la Comunitat Valenciana
Justícia i Interior

El Consell aprova el nomenament dels registradors i registradores de la propietat que han obtingut plaça a la Comunitat Valenciana

 • Seran titulars de les oficines liquidadores de districte hipotecari que estiguen determinades en la demarcació registral
Hisenda, Economia i Administració Pública

El Consell aprova la construcció de la Plataforma Intermodal en l’Àrea Logística de Sagunt

 • Esta infraestructura té un cost estimat de 98,4 milions d’euros i un termini d’execució de 24 mesos
Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

El Consell aprova les ajudes urgents per al personal investigador ucraïnés acollit en centres d’investigació i universitats valencianes

 • L’import global màxim de les ajudes a concedir derivades d’este decret ascendix a 715.847 euros
Presidència

El Consell aprova un conveni amb el Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Alacant per a gestionar una borsa de personal funcionari

 • La Generalitat finançarà amb 30.000 euros les despeses derivades de la participació de Cosital en la gestió d'este llistat
 • Els ajuntaments que, per vacant o baixes de llarga duració, no disposen de personal funcionari amb habilitació nacional poden recórrer a esta borsa
Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport

El Consell aprova una addenda al conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Alacant per a la gestió del Centre de Tecnificació Esportiva

 • La Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport farà una nova aportació econòmica d’un màxim de 150.000 euros  
Sanitat

El Consell autoritza un acord marc per al subministrament als centres sanitaris de medicaments que tinguen com a principi actiu somatotropina

 • El valor estimat total de l’acord marc és de prop de 16 milions d’euros
 • L’acord marc té per objecte la selecció d’empreses, la fixació de preus i l’establiment de les bases que regiran els contractes
Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

El Consell impulsa nou plans de dinamització i governança turística per a potenciar els recursos turístics de la Comunitat Valenciana

 • Aprova els plans dels Ports, Espadà-Millars, Alt Maestrat, la Costera-Canal, el Baix Segura, Camp de Morvedre, Plana de l'Arc, Alt Palància i Tierra del Vino
 • L'objectiu és la innovació, modernització, foment i consolidació dels productes turístics valencians des de la perspectiva de l'oferta
Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

El Consell nomena quatre membres nous del Patronat de la Fundació de la Comunitat Valenciana d’Investigació d’Excel·lència

 • Es tracta d’Antonio Galvañ, José Antonio Pérez, Mariola Penadés i M. Amparo Haro
Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

La Generalitat exercix l'acció popular en un cas d'assassinat d'una dona víctima de la violència masclista a Orihuela

 • El Consell aprova la proposta d'actuació institucional de la Conselleria de Serveis Socials en cas d'assassinats de dones víctimes de violència de gènere
Agricultura, Ramaderia i Pesca

El Consell i el centre tecnològic Ainia col·laboren en matèria d’investigació ramadera

 • El centre tecnològic de la Generalitat elaborarà un estudi de la gestió del nitrogen de les dejeccions ramaderes a través de la tecnologia de digestió anaeròbica
 • L'estudi ajudarà en la presa de decisions per a la implantació de determinats models de plantes de biogàs