Acords de govern

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

El Consell aprova el currículum del grau mitjà en Manteniment d’Embarcacions d’Esbargiment i el superior en Formació per a la Mobilitat Segura i Sostenible

 • En la definició d’estos currículums s’han tingut en compte les característiques educatives, socioproductives i laborals valencianes
Hisenda, Economia i Administració Pública

El Consell aprova el projecte de llei que bonificarà el 99 % sobre l’Impost de Successions i Donacions per a reduir la càrrega impositiva sobre els contribuents valencians

 • Amb esta mesura, el 95 % de contribuents ja no haurà de pagar este impost
 • S’estima que hi haurà 20.000 persones beneficiàries potencials a la Comunitat Valenciana cada any
Hisenda, Economia i Administració Pública

El Consell aprova l'Avantprojecte de llei de mesures fiscals de 2024 amb rebaixes que estalviaran més de 199 milions d'euros als contribuents

 • Són potencials beneficiaris d'estes mesures fins a 2,1 milions de contribuents valencians, el 87,5 % del total de persones contribuents a la Comunitat Valenciana
 • S'establix la supressió de l'obligació que els alumnes de les zones castellanes cursen en valencià assignatures troncals
Hisenda, Economia i Administració Pública

El Consell aprova un conveni amb el Col·legi d’Advocats de Cartagena per a facilitar la tramitació telemàtica de documents tributaris

 • Este acord facilitarà la simplificació i la racionalització de la gestió dels tributs
 • S’agilitzaran els tràmits relacionats amb la compravenda de vehicles usats o l’Impost sobre Transmissions Patrimonials
Sanitat

El Consell col·labora amb el Consell Valencià de Col·legis Veterinaris per al desenvolupament d'accions de protecció de la salut

 • Es duran a terme activitats de formació per al col·lectiu veterinari, sector agroalimentari, indústria alimentària, hostaleria i restauració
 • Preveu també campanyes d'informació a les persones consumidores per a previndre riscos alimentaris
Justícia i Interior

El Consell col·labora amb l'Ajuntament de Montesa en la realització de cursos per a certificar persones consumidores com a expertes en l'ús de pólvora

 • La formació està dirigida a la conscienciació ciutadana dels possibles riscos d'una utilització inadequada d'artificis pirotècnics
Justícia i Interior

El Consell contribuïx a reduir la sinistralitat viària a la Comunitat Valenciana a través d'un conveni amb la Prefectura Central de Trànsit

 • L'acord inclou l'elaboració d'un informe anual de sinistralitat mortal que reculla les dades subministrades per les dos administracions
Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport

El Consell destina 200.000 euros per a impulsar la pràctica federada de l’esport adaptat a la Comunitat Valenciana

 • El Ple del Consell autoritza la renovació del conveni amb la Federació d'Esports Adaptats
Justícia i Interior

El Consell acorda la col·laboració entre l'Agència Valenciana de Seguretat i la Federació Valenciana de Municipis per a la formació de la Policia Local

 • El conveni marc no comporta despesa
 • Per als futurs convenis singulars amb els ajuntaments es destinaran 2,05 milions d'euros
Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

El Consell acorda la pròrroga dels caixers Punt Labora a Muro de Alcoy, Sax i Vallada durant quatre anys més

 • La ciutadania sense accés a Internet mantindrà l'accés a tots els serveis prestats per Labora
Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

El Consell aprova el calendari laboral de 2024

 • El Consell establix el 24 de juny festiu retribuït i recuperable
Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

El Consell aprova el currículum del grau mitjà de Guia en el Medi Natural i de Temps Lliure i el superior de Química i Salut Ambiental

En la definició d'este currículum s'han tingut en compte les característiques educatives, socioproductives i laborals valencianes

Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

El Consell aprova l'ampliació de l'aplaçament del pagament del cànon de l'aigua i bonificacions per a persones vulnerables

 • El decret llei aprovat amplia a 36 mesos els terminis de prorrateig per a pagar la quantitat ajornada del cànon de sanejament
 • La nova resolució inclou bonificacions entre el 30 i el 50 % per a persones consumidores vulnerables
Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

El Consell aprova l'ampliació del conveni entre Labora i Alanna per a l'atenció a dones víctimes de violència de gènere

 • La pròrroga amplia la col·laboració fins al 30 de juny de 2024
 • Gràcies a este programa, dones víctimes de violència de gènere poden accedir a un itinerari d'inserció social i laboral
   
Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

El Consell aprova la creació d'una escola infantil a Tuéjar

 • Es tracta d'una escola infantil de primer cicle amb 11 llocs escolars en una unitat
Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport

El Consell aprova un conveni amb la Universitat de València per a desenvolupar els continguts i els objectius acadèmics de la Càtedra de Pilota Valenciana

 • La Generalitat aportarà 75.000 euros per a contribuir al funcionament de la Càtedra 
 • Es crearan uns premis per a treballs de fi de grau i màster i es col·laborarà en la III Trobada de Pilota del Mediterrani, entre altres actuacions
Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

El Consell autoritza el conveni entre FGV i l'Ajuntament de Dénia per al manteniment de les instal·lacions tramviàries del TRAM d’Alacant

 • L'acord fa referència al tram que unix la parada de Pedrera-Vessanes fins a l'estació de Dénia
 • S'establix el manteniment per part del Consistori dels vials i voreres, zones enjardinades i urbanitzades, els sistemes de control de trànsit urbà i altres equipaments
Sanitat

El Consell col·labora amb 850.000 euros en l'atenció sociosanitària que la Fundació Fontilles Comunitat Valenciana presta a les persones afectades per lepra

 • A través d'este conveni es finançaran amb càrrec als Pressupostos de la Generalitat les despeses corrents que esta entitat efectue en 2023
 • En el centre s'atenen tant pacients residencials com pacients de caràcter ambulatori
Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

El Consell destinarà 11,2 milions d'euros per a auxiliars de conversa de llengua estrangera en el curs 2023/2024

 • Este curs comptarà amb 1.400 auxiliars de conversa en els centres educatius públics de la Comunitat Valenciana
 • La dotació mensual en concepte d'ajuda per a la dieta de manutenció i allotjament és de 1.000 euros
   
Justícia i Interior

El Consell acorda instar el Govern d'Espanya a implantar la Xarxa del Sistema Integral de Vigilància Exterior a la Comunitat Valenciana

 • Cal establir un sistema de vigilància exterior que detecte a llarga distància les embarcacions que s'aproximen al litoral valencià
 • La Generalitat reitera la seua voluntat de garantir la seguretat de les fronteres i la seua prioritat de salvar vides